Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc LG Aristo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Aristo 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Aristo 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Escape190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Escape 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Fortune190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Fortune 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G Vista190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G5 SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G7 Plus Thinq190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG H340190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Harmony190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Harmony 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K10 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K10 Plus 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K4 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K4 2017 X230190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 2017 X240190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 DUAL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L Bello190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG LTE Tag190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus 3D Max P725190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus 4X HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus G E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus G E975190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus G Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus Hub E510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus LTE II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus LTE III190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus VU190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus VU II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Pad 8.3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Phoenix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Phoenix 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Prada190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Premier Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q Stylus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q8 X800K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Realm190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Rebel 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Risio190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Stylo 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Stylo 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V10 H900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V10 VS990190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V30S ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V35 ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Volt 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Wine190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X Charge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X Fast190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X Style190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X Venture190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X4 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X400190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X401190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X5 LM-X510K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X5 LM-X510S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG ZOne 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGClassF620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGFiesta2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGOptimus LTE LU6200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGSignatureEdition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGTributeDynasty190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGV34IsaiBeat190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LGV35PlusThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Shine CU720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D280/ D285/ L65 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D295/ L Fino Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D320/ L70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D337/ L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D380/ L80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D392/ F60 LTE 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D618/ G2 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D631/ F340/ VS880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D682/ G Pro Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D802/ G2/ D800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D820/ Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E400/ E405/ T375/ L3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E425/ E435/ L3 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E440/ L4 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E450/L5 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E510/ Optimus Hub190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E610/L5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E730/ E739/ Optimus Sol190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E960/ Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F120/ Optimus LTE Tag190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F160/ LTE II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F180/ E975/ Optimus G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F200/ Optimus VU II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F220/ Optimus GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F240/ E980/ Optimus G Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F260/ LTE III190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus Vu III/ F300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F310/ Optimus GX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F320/ G2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F340/ G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G2 isai/ L22/ L23190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G2 Sprint/ LS980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G3 / F400/ D850/ D855190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G3 isai/ VL31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G3 mini/ D722/ D724190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G3 stylus/ D690190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G4/ F500/ H815190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G4C/ G4S/ H735190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G4 Stylus/ H540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG H340/ H345/ Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG H500/ Y90/ Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG H540/ G4 Stylus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K10/ K410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K120E/ K4/ K120/ Spree190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K7/ K330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G2 Docomo/ L-01F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Lucky L16CB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus L5 E612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG L50/ D221/ D213/ D225/ D228/ D227/ D221C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG D415/ L90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Optimus One/ P500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P700/ P705/ L7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P710/ L7 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P715/ L7 II Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P720/ P725/ 3D Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P760/ P765/ P768/ L9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P870/ Escape190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P880/ Optimus 4X HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P895/ F100/ Optimus Vu190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P920/ Optimus 3D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P930/ S640/ Nitro HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P940/ SU540/ K2/ Prada 3.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P970/ Optimus Black190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V10/ H960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG ARISTO / K8 / M210/ MS210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG CLASSIC / L18VC190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG ESCAPE / H443 / H445190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG FIESTA / L63BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG FORTUNE / M153190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG VIGOR / D725 / D727 / LS885190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG GRACE / L59BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K20 / M257190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K3 / US110 / LS450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG K8 VERIZON / VS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG ZONE / VS410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG PHOENIX / P505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG Q6 / M700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG REALM / LS620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG REBEL 2 / L57BL / L58VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG RISIO / H343190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG G STYLO / LS770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG TREASURE / L51AL / L52VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG TRIBUTE / LS676190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG TRIBUTE 2 / LS665190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V30 / H930 / H933 / US998190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG V30 PLUS / H930DS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG VOLT 2 / LS751190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X CHARGE / M322190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X POWER / K220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X STYLE / K200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc LG X VENTURE / H700 / US701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%