Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Oppo A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A39190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A53w190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A59S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A71 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A71 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A73190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A75190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A77190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A79190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo A83 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F1s 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F1s 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F5 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F7 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo F9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Find 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Find X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo N5206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Neo 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Neo 7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R11 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R11S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R11S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R15190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R1C Dark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo R9S Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Oppo Realme 1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A11/ Joy 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A31/ Neo 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A33/ Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A35/ F1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A37/ Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A39/ Neo 9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A51/ Mirror 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A53w190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo A83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F1 Plus/ R9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F1S/ A59/ R8007190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F3/ F3 Lite/ A57190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F5 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo F7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo N1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo N1 mini/ N5111190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo N5206/ N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R1001/ Joy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R1011/ Joy plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R1C/ R8207190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R801190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R2001/ YoYo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R3/ R7007190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R3001/ R3007/ Mirror 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R5/ R8106190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R6007/ Find 7 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R7/ R7 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R803190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R805190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R807190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R809190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R811190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R815/ Find Clover190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R819/ Find Mirror190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R8206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R821/ Find Muse190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R827/ Find 5 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R829/ R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R831/ Neo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R833190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo R9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo U3/ R6607190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo U701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo U705/ U7105/ Find Way190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo U707/ Find Way S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X9006/X9007/ Find 7a190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X903190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X905190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X907/Finder190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X9076/ Find 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân sạc Oppo X909/ Find 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%