Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Pantech V955190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A830/ Vega Racer 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A840/ Vega S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A850/ Vega R3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A860/ Vega No6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A880/ Vega LTE-A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A890/ Vega Secrect Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A900/ Vega Secrect Up190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A910190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky A920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky HD9500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sky T100K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%