Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Sony Xperia Acro HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia GX90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia ion90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia M2 Aqua90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia M4 Aqua90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia M590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia sola90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia T2 Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia UL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X Dua90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X F512290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X Performance90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc SONY XPERIA XA F311590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA Ultra Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA2 Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ Premium90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ2 Premium90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZs90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z3 Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z3 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z5 Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia Z5 Premium90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XZ90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia TX90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C1904/ C1905/ Xperia M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C2305/ Xperia C/ S39H90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D250290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C4/ C4 Dual/ E536390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C5302/ M35H/ Xperia SP90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony E1/ D200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D220390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc sony E4/ E2105/ E211590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony E5/ F3311/ F331390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E556390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony X Compact/ F532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT15i/ LT18i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT22i/ Xperia P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT25i/ Xperia V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT26i/ Acro S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT26W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT28i/ Xperia ion LTE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT29i/ Xperia TX90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony LT30i/ Xperia T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony M2/ D2303/ D230590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony M4/ E2303/ E2306/ E2312/ E235390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony M5/ E5603/ E5606/ E565390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E560690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony MK16i/Xperia Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony MT11i/Xperia Neo V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony MT25i/Xperia Neo L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony MT27i/Xperia Sola90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony SK17i/ Xperia Mini Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST15i/Xperia mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST17i/Xperia Active90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST18i/ Xperia Ray90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST21i/Xperia Tipo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST23i/Xperia Miro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST25i/Xperia U90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST26i/ Xperia J90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ST27i/ Xperia Go90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Tablet Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony UL/ SOL2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony WT18i/ Walkman90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony WT19i/ Coconut90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X/ F5122/ F813190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony X10/ Docomo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F311590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XA1/ G3121/ G3123/ G312590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G341290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G322690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XA Ultra/ C6/ F321690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia X8/ E15i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F833190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ1/ G8342/ G834190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZ2/ H8216/ H826690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G823290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z/ C6602/ C660390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z1/ C6902/ C690390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z1S/ C691690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z2/ D6503/ D650290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z2A/ D656390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z2 LTE 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D670790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D661690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z3+/ Z4/ D655390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E650890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E665390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z5 Premium Dual/ E688390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z5 Premium/ E685390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc c590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony ZL2/ SOL2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Sony Z Ultra/ XL39H90,00006-12 ThángGiảm 3-20%