Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Vivo Apex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Nex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Nex S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V1 MAX90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V11i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V5 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max Platinum90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9s Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y22il90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y66i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y75S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y93590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X21I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X3F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X3L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X3V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Max V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo X9S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 5 Elite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xplay 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Xshot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y18L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y19t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y22iL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%