Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Xiaomi Black Shark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Pocophone F1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi X6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5A Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Redmi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi HM 1SW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4c190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4 LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 High190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A2/ Mi 6X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi MI-ONE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Y1/ Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%