Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Xiaomi Black Shark                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 3                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Plus                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5X                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6X                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 8                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A1                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A2                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2S                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Pocophone F1                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi X6                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi5                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 3 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 4                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5A                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Note 5A Prime                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3s                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4X                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5A                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Redmi 4                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2                        190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 3G                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 4G                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi HM 1SW                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 1S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2A                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 2S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 3                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4c                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4 LTE                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 4S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5C                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 High                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi 6 Plus                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A1                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi A2/ Mi 6X                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Max Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi MI-ONE                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2 Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2 Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3 Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3X                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4A                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4 Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5A                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4G                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Xiaomi Redmi Y1/ Note 5A                       190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)