Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Acer Iconia Acer A1 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia B1 72190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia B1 72390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia One 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia One 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia One 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab 7 A1 71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab A10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab A50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab B1 A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Tab W51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia Talk S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W4 82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W4 820P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W4 821P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W510P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W51190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W511P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Iconia W701P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Predator 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Switch 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%