Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop DELL 15R Chính Hãng70,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ADAMO 13 Chính Hãng90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ADAMO XPS Gía Sinh Viên330,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  Không Lên Nguồn380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 13 Lấy Liền90,000BH 3 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  Hư Mainboar290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  Tại Quận 4490,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 14 Bị Vào Nước180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 15 Chính Hãng300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 Gía Sinh Viên310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  Treo Logo190,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  Bị Vào Nước90,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 17 Chết Ic Nguồn80,000BH 9 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  Không Lên Nguồn490,000BH 9 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  Gía Bao Nhiêu420,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  Chính Hãng370,000BH 9 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE 18 Gía Sinh Viên350,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M11X Gía Sinh Viên180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  Tại Quận 3240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  Gía Bao Nhiêu180,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M14X Gía Bao Nhiêu170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  Hư Mainboar320,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 Gía Sinh Viên430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M15X Tại Quận 12430,000BH 12 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M17X Chính Hãng300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  Tại Quận 4180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  Tại Quận 2250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  Không Lên Nguồn310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M18X Không Lên Nguồn60,000BH 3 Tháng
Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  Treo Logo480,000BH 6 Tháng
Laptop DELL AUDI 15R 5520  Hư Mainboar490,000BH 12 Tháng
Laptop DELL AUDI A4 5420  Gía Bao Nhiêu80,000BH 6 Tháng
Laptop DELL AUDI A4 N5420  Gía Bao Nhiêu80,000BH 12 Tháng
Laptop DELL AUDI A4 N5423  Chết Ic Nguồn120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL AUDI A5 N5520  Không Lên Nguồn80,000BH 12 Tháng
Laptop DELL AUDI A5 N5521  Chính Hãng70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL BMW Z4 Gía Bao Nhiêu290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 11 Không Lên Nguồn220,000BH 6 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  Gía Sinh Viên230,000BH 12 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  Tại Quận 1340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  Bị Vào Nước290,000BH 6 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 Treo Logo210,000BH 3 Tháng
Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 Chính Hãng350,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INPIRON 5447 Chết Ic Nguồn500,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INPRISON 11 3147  Chính Hãng230,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INPRISON N5378 Không Lên Nguồn240,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  Chính Hãng60,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1090 Bị Vào Nước230,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  Mất Nguồn100,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 Chết Ic Nguồn500,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3148 Thay Chip Vga50,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3162 Không Lên Nguồn250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  Không Lên Nguồn300,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3168 Gía Bao Nhiêu350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3168  Chết Ic Nguồn400,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3169  Hư Mainboar450,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11 3179  Mất Nguồn180,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  Chết Ic Nguồn150,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1150 Hư Mainboar70,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  Mất Nguồn170,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  Bị Vào Nước430,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  Chết Ic Nguồn180,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1210 Tại Quận 790,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 1370  Gía Sinh Viên300,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 Không Lên Nguồn250,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 Gía Bao Nhiêu380,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 Gía Sinh Viên340,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 7359 Không Lên Nguồn350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 7359  Chính Hãng470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 Không Lên Nguồn490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 Gía Sinh Viên220,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  Treo Logo480,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1318 Hư Mainboar290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1320 Gía Sinh Viên490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 Mất Nguồn180,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  Gía Bao Nhiêu450,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  Gía Bao Nhiêu490,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  Gía Sinh Viên50,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  Mất Nguồn250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 1440  Bị Vào Nước190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 3459  Thay Chip Vga390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 3462  Chính Hãng330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 3465  Hư Mainboar200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 3467  Không Lên Nguồn410,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 3468  Không Lên Nguồn460,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 5443  Gía Bao Nhiêu220,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 5468  Gía Sinh Viên170,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 7437  Treo Logo240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 7447  Gía Sinh Viên100,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 7460  Thay Chip Vga290,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 Không Lên Nguồn110,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 Chính Hãng210,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  Gía Bao Nhiêu60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  Tại Quận 1260,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  Gía Sinh Viên190,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  Tại Quận 9160,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 Treo Logo430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  Chính Hãng240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 Chính Hãng420,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  Chết Ic Nguồn120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 Tại Quận 560,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  Chính Hãng60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1410 Gía Bao Nhiêu490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1420 Gía Bao Nhiêu280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1425 Không Lên Nguồn470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1427 Treo Logo500,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1428 Gía Sinh Viên90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1435 Bị Vào Nước60,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1440 Mất Nguồn270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14-5442 Không Lên Nguồn390,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1464 Treo Logo340,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R Không Lên Nguồn120,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 Chính Hãng220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  Chính Hãng310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  Gía Sinh Viên160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 Gía Bao Nhiêu110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  Gía Sinh Viên470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 Thay Chip Vga390,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  Gía Bao Nhiêu300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 Chết Ic Nguồn370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  Gía Sinh Viên340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 Gía Sinh Viên290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14Z Mất Nguồn210,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  Chính Hãng110,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  Tại Quận 1150,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  Mất Nguồn130,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 Hư Mainboar100,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 1564 Gía Bao Nhiêu430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 1564  Treo Logo60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3537 Gía Bao Nhiêu400,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3537  Gía Bao Nhiêu120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3552 Chính Hãng60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3552  Treo Logo270,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3555  Treo Logo290,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3559  Bị Vào Nước120,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3565  Bị Vào Nước470,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3567  Gía Sinh Viên60,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 3568  Thay Chip Vga140,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5521  Không Lên Nguồn280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5565  Mất Nguồn60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5566  Thay Chip Vga250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5567  Mất Nguồn160,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5568  Bị Vào Nước250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 Không Lên Nguồn60,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 Chết Ic Nguồn150,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 Không Lên Nguồn170,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7000  Gía Sinh Viên380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7537 Chết Ic Nguồn350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7560  Gía Sinh Viên270,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 Treo Logo60,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7572  Treo Logo260,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 Tại Quận 2270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 Mất Nguồn90,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 Hư Mainboar350,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 Gía Sinh Viên400,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 Gía Sinh Viên110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 Gía Sinh Viên380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  Tại Quận 12130,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 Không Lên Nguồn310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  Không Lên Nguồn280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  Gía Bao Nhiêu310,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  Gía Bao Nhiêu350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  Treo Logo240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1520 Thay Chip Vga150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1521 Chết Ic Nguồn320,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1525 Gía Bao Nhiêu360,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1526 Chính Hãng330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1545 Thay Chip Vga250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1546 Gía Sinh Viên260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1564 Treo Logo250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 Chính Hãng480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  Thay Chip Vga230,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 Gía Sinh Viên420,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  Gía Sinh Viên240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  Treo Logo90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 Chết Ic Nguồn280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  Hcm400,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 Chính Hãng410,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 Chính Hãng330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  Treo Logo120,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  Hư Mainboar50,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1646 Gía Sinh Viên260,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 5765  Chính Hãng370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 5767  Gía Sinh Viên90,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 Treo Logo190,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 Chính Hãng500,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 Treo Logo140,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 Mất Nguồn440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  Mất Nguồn220,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1720 Hư Mainboar450,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1721 Chết Ic Nguồn210,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1750 Gía Bao Nhiêu180,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 1764 Chính Hãng330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R Chết Ic Nguồn250,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 Gía Sinh Viên460,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  Treo Logo170,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  Không Lên Nguồn490,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  Gía Sinh Viên150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  Thay Chip Vga330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 Chính Hãng160,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3000 Chính Hãng410,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 300M Bị Vào Nước370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3135 Hư Mainboar80,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3137 Chết Ic Nguồn120,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3138 Thay Chip Vga500,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3147 Thay Chip Vga300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3148 Thay Chip Vga490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  Treo Logo170,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  Không Lên Nguồn310,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  Không Lên Nguồn350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  Gía Sinh Viên330,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3162 Gía Sinh Viên340,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3168 Tại Quận 10350,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3200 Gía Bao Nhiêu200,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3358 Gía Bao Nhiêu330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3420 Mất Nguồn310,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3421 Gía Bao Nhiêu370,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3422 Không Lên Nguồn410,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3437 Gía Sinh Viên240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3441 Chính Hãng380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3442 Không Lên Nguồn250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3442C Treo Logo220,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3443 Hư Mainboar160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3451 Không Lên Nguồn60,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3452 Gía Sinh Viên350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3458 Chính Hãng350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3459 Không Lên Nguồn260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3462 Mất Nguồn110,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3467 Hư Mainboar370,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3500 Mất Nguồn490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3520 Bị Vào Nước490,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3521 Chết Ic Nguồn240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3531 Mất Nguồn270,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3537 Chết Ic Nguồn300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3541 Chết Ic Nguồn400,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3542 Chết Ic Nguồn140,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3543 Treo Logo280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3551 Chết Ic Nguồn330,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3552 Bị Vào Nước70,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3558 Gía Sinh Viên50,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3567 Gía Bao Nhiêu350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3700 Gía Sinh Viên330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3721 Gía Bao Nhiêu360,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3737 Treo Logo220,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3800 Không Lên Nguồn380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 3878 Treo Logo420,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5000 Hư Mainboar70,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5370 Mất Nguồn500,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5378 Hư Mainboar270,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5420 Gía Bao Nhiêu210,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5425 Thay Chip Vga150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5437 Thay Chip Vga290,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5439 Không Lên Nguồn110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5442 Tại Quận 290,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5445 Mất Nguồn430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5447 Treo Logo410,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5448 Bị Vào Nước480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5451 Mất Nguồn170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5452 Gía Sinh Viên110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5455 Gía Bao Nhiêu410,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5457 Chính Hãng100,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5458 Thay Chip Vga150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5459 Chết Ic Nguồn240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5520 Treo Logo390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5521 Tại Quận 1230,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5525 Tại Quận 4230,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5542 Hư Mainboar270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5543 Mất Nguồn160,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5545 Chết Ic Nguồn420,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5547 Chết Ic Nguồn380,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5547C Treo Logo280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5548 Bị Vào Nước390,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5548A Bị Vào Nước60,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5551 Không Lên Nguồn330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5552 Chính Hãng290,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5555 Mất Nguồn160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5557 Gía Bao Nhiêu370,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5558 Gía Sinh Viên370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5559 Không Lên Nguồn490,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5567 Bị Vào Nước130,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5570 Treo Logo240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5720 Gía Bao Nhiêu70,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5748 Chính Hãng360,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5749 Gía Sinh Viên250,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5755 Mất Nguồn430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5758 Hư Mainboar270,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5759 Bị Vào Nước430,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 5770 Chính Hãng340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 630M Gía Bao Nhiêu260,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 6400 Gía Bao Nhiêu100,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 640M Bị Vào Nước130,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7000 Hư Mainboar440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 700M Treo Logo400,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 710M Treo Logo300,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7347 Gía Sinh Viên70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7348 Bị Vào Nước460,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  Chết Ic Nguồn450,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7352 Bị Vào Nước110,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  Chính Hãng220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  Gía Bao Nhiêu190,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7370 Treo Logo440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7373 Thay Chip Vga150,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  Chết Ic Nguồn150,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7420 Không Lên Nguồn310,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7437 Không Lên Nguồn190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7472 Không Lên Nguồn470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7500 Hư Mainboar210,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7520 Không Lên Nguồn50,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7537 Không Lên Nguồn390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7547 Hư Mainboar310,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7548 Thay Chip Vga480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7557 Gía Sinh Viên190,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7558 Treo Logo430,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7559 Gía Sinh Viên340,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7566 Chết Ic Nguồn390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7567 Tại Quận 7180,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  Thay Chip Vga500,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7570 Chính Hãng200,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  Treo Logo420,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7577 Gía Sinh Viên110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7720 Treo Logo190,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7737 Treo Logo120,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 7746 Hư Mainboar130,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 8500 Treo Logo90,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 8600 Gía Bao Nhiêu130,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 8600C Chính Hãng220,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 9100 Chính Hãng190,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 9200 Chính Hãng290,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 9300 Chính Hãng440,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON 9400 Bị Vào Nước400,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON B120 Chính Hãng420,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON B130 Tại Quận 6320,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  Thay Chip Vga390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON E1405 Mất Nguồn180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON E1505 Chết Ic Nguồn490,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON E1705 Chết Ic Nguồn430,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON I15-156B Treo Logo300,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M102Z Mất Nguồn410,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M301Z Bị Vào Nước440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M411R Treo Logo230,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M421R Hư Mainboar400,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  Gía Bao Nhiêu440,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M501R Gía Sinh Viên270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M5040 Chết Ic Nguồn470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M511R Chính Hãng470,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  Mất Nguồn70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  Mất Nguồn120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  Mất Nguồn460,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 Thay Chip Vga300,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 Bị Vào Nước120,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 Gía Bao Nhiêu170,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  Gía Rẻ90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 Uy Tín170,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  Chết Ic Nguồn440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 Treo Logo330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  Treo Logo160,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 Hư Mainboar200,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  Thay Chip Vga380,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 Tại Quận 11360,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 Gía Bao Nhiêu410,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 Hư Mainboar450,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 Chính Hãng400,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  Treo Logo240,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 Gía Sinh Viên190,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 Không Lên Nguồn430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N3010 Không Lên Nguồn130,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N3437 Bị Vào Nước300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N3443 Gía Sinh Viên250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N3543 Gía Sinh Viên120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N4010 Bị Vào Nước420,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N4020 Mất Nguồn370,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N4030 Tại Quận 4400,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N4050 Tại Quận 4280,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N4110 Hư Mainboar430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5010 Chính Hãng180,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5030 Gía Bao Nhiêu490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5040 Bị Vào Nước50,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5050 Treo Logo420,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5110 Thay Chip Vga60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5447 Treo Logo410,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5448A Chính Hãng450,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5521 Bị Vào Nước150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N5537 Treo Logo160,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N7010 Treo Logo190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL INSPIRON N7420 Mất Nguồn170,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 Chết Ic Nguồn150,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON13R  Không Lên Nguồn360,000BH 9 Tháng
Laptop DELL INSPIRON14R N4010 Chết Ic Nguồn170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPIRON15R  Mất Nguồn270,000BH 6 Tháng
Laptop DELL INSPIRONN 3451 Không Lên Nguồn360,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPRION 1464 Gía Bao Nhiêu200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPRION M501R Không Lên Nguồn220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL INSPRION M5030 Không Lên Nguồn340,000BH 12 Tháng
Laptop DELL L421X  Gía Bao Nhiêu430,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 120L Chết Ic Nguồn500,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 13 Treo Logo140,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 Gía Bao Nhiêu230,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 13 3380  Bị Vào Nước440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 2100 Treo Logo200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 2110 Không Lên Nguồn220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 2120 Chất Lượng450,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3150 Không Lên Nguồn250,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3160 Gía Sinh Viên280,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3180 Không Lên Nguồn200,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3189 Chết Ic Nguồn350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3330 Mất Nguồn340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3340 Bị Vào Nước180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3350 Treo Logo210,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3440 Mất Nguồn310,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3450 Bị Vào Nước490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3460 Chính Hãng470,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3470 Gía Sinh Viên390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3480 Chính Hãng480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 34803488 Treo Logo80,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3540 Hư Mainboar130,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3550 Bị Vào Nước460,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3560 Treo Logo120,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 3570 Gía Sinh Viên240,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 35803588 Không Lên Nguồn190,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  Treo Logo360,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  Chính Hãng450,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5280 Gía Bao Nhiêu210,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 52805288 Tại Quận 10290,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  Mất Nguồn380,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  Gía Sinh Viên370,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  Chết Ic Nguồn120,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  Thay Chip Vga60,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5450 Thay Chip Vga60,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 54805488 Bị Vào Nước470,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5570 Không Lên Nguồn420,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 5580 Thay Chip Vga210,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 6430U Gía Bao Nhiêu230,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  Bị Vào Nước120,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7214 Tại Quận 6450,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7275 Treo Logo210,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7280 Chết Ic Nguồn440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  Chính Hãng370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7350 Hư Mainboar160,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  Gía Bao Nhiêu440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7370 Gía Bao Nhiêu150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7380 Chính Hãng320,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  Treo Logo170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  Gía Bao Nhiêu70,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  Thay Chip Vga270,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE 7480 Treo Logo340,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  Hư Mainboar330,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D630 Không Lên Nguồn100,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  Chết Ic Nguồn430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  Tại Quận 12330,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D630C Hư Mainboar480,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D631 Mất Nguồn370,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D800 Chết Ic Nguồn70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D810 Không Lên Nguồn60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D820 Không Lên Nguồn230,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE D830 Chính Hãng160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E4200 Gía Sinh Viên340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E4300 Gía Bao Nhiêu160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E4310 Bị Vào Nước240,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E52505250 Không Lên Nguồn220,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5270 Chết Ic Nguồn330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5400 Không Lên Nguồn100,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5410 Gía Sinh Viên220,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5420 Treo Logo330,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5420M Gía Sinh Viên430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5430 Hư Mainboar230,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5440 Thay Chip Vga500,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5450 Không Lên Nguồn270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5470 Chết Ic Nguồn140,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5500 Mất Nguồn160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5510 Hư Mainboar170,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5520 Tại Quận 12210,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5520M Gía Sinh Viên240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5530 Hư Mainboar310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5540 Chính Hãng130,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5550 Bị Vào Nước180,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E5570 Gía Bao Nhiêu440,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6220 Treo Logo480,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6230 Mất Nguồn250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6320 Thay Chip Vga110,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6330 Hư Mainboar50,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6400 Tại Quận 1090,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  Thay Chip Vga440,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  Gía Bao Nhiêu310,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6410 Bị Vào Nước330,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  Gía Sinh Viên480,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6420 Chính Hãng400,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  Chết Ic Nguồn220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  Tại Quận 9490,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6430 Lấy Liền330,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  Không Lên Nguồn360,000BH 3 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6430S Chết Ic Nguồn290,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6440 Thay Chip Vga490,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6500 Thay Chip Vga250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6510 Gía Bao Nhiêu300,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6520 Thay Chip Vga200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6530 Bị Vào Nước110,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E6540 Gía Bao Nhiêu120,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7240 Hư Mainboar410,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  Không Lên Nguồn440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7250 Chính Hãng160,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E72507250 Thay Chip Vga350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7270 Mất Nguồn180,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN Chết Ic Nguồn150,000BH 12 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7440 Gía Sinh Viên290,000BH 6 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7450 Chết Ic Nguồn250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL LATITUDE E7470 Mất Nguồn200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION 3510 Bị Vào Nước440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL PRECISION 3520 Mất Nguồn250,000BH 3 Tháng
Laptop DELL PRECISION 5510 Hư Mainboar440,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION 5520 Gía Sinh Viên190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL PRECISION 7510 Gía Bao Nhiêu370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION 7520 Chính Hãng110,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION 7710 Mất Nguồn230,000BH 9 Tháng
Laptop DELL PRECISION 7720 Không Lên Nguồn60,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION M2800 Chính Hãng170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION M3800 Lấy Liền130,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION M4300 Gía Sinh Viên280,000BH 12 Tháng
Laptop DELL PRECISION M4400 Mất Nguồn210,000BH 3 Tháng
Laptop DELL PRECISION M6400 Treo Logo450,000BH 9 Tháng
Laptop DELL PRECISION M6500 Gía Sinh Viên90,000BH 3 Tháng
Laptop DELL PRECISION M6600 Treo Logo70,000BH 3 Tháng
Laptop DELL PRECISION M6700 Không Lên Nguồn320,000BH 6 Tháng
Laptop DELL PRECISION M6800 Mất Nguồn360,000BH 9 Tháng
Laptop DELL S10-ST2  Treo Logo190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1350 Không Lên Nguồn100,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1435 Tại Quận 12450,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1440 Mất Nguồn240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1450 Không Lên Nguồn140,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1457 Gía Sinh Viên310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1458 Mất Nguồn430,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 14Z Chính Hãng350,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO 15 Thay Chip Vga90,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO 15 1555  Gía Bao Nhiêu330,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1535 Hư Mainboar90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1536 Chết Ic Nguồn90,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1537 Tại Quận 8130,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1538 Chính Hãng220,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1539 Hư Mainboar310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1555 Chết Ic Nguồn370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1555N Không Lên Nguồn390,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1557 Chết Ic Nguồn360,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1558 Mất Nguồn380,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1569 Chết Ic Nguồn370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1735 Gía Sinh Viên480,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1737 Hư Mainboar500,000BH 3 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1745 Chính Hãng360,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1747 Tại Quận 8140,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO 1749 Mất Nguồn200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO PP39L Hư Mainboar260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO S1737 Tại Quận 9260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO XPS 1645  Bị Vào Nước430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO XPS 1647  Không Lên Nguồn450,000BH 12 Tháng
Laptop DELL STUDIO XPS M1340  Mất Nguồn290,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO XPS M1640  Chết Ic Nguồn430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO1537  Tại Quận 3490,000BH 6 Tháng
Laptop DELL STUDIO1555  Chết Ic Nguồn70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL STUDIO1569  Bị Vào Nước250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1014 Gía Sinh Viên430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1015 Mất Nguồn170,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1050 Chính Hãng90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1088 Treo Logo220,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1200 Gía Sinh Viên220,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1220 Mất Nguồn470,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 131 Gía Sinh Viên270,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1310 Bị Vào Nước70,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1310N Chết Ic Nguồn370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1320 Hư Mainboar90,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1320N Uy Tín340,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 14 Chết Ic Nguồn340,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 14 3449  Treo Logo170,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 14 3468  Bị Vào Nước490,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 14 5468  Thay Chip Vga440,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1400 Chính Hãng340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1410 Mất Nguồn310,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1440 Không Lên Nguồn440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1450 Uy Tín80,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 14R Chết Ic Nguồn440,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 Hư Mainboar400,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 3549  Gía Sinh Viên480,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 3562  Gía Sinh Viên400,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 3565  Gía Sinh Viên160,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 3568  Gía Sinh Viên500,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 5568  Treo Logo350,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 15 7570  Treo Logo470,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1500 Không Lên Nguồn270,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1510 Thay Chip Vga110,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1520 Treo Logo430,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1520N Tại Quận 10200,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1540 Chết Ic Nguồn470,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1550 Không Lên Nguồn190,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1700 Chính Hãng380,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1710 Không Lên Nguồn430,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 1720 Gía Sinh Viên420,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 2420 Thay Chip Vga460,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 2421 Không Lên Nguồn320,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 2510 Mất Nguồn100,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 2520 Chính Hãng210,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 2521 Không Lên Nguồn370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3300 Không Lên Nguồn390,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3350 Treo Logo250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3360 Gía Bao Nhiêu420,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3400 Mất Nguồn300,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3445 Không Lên Nguồn90,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3446 Hư Mainboar210,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3450 Mất Nguồn140,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3458 Mất Nguồn310,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3459 Mất Nguồn230,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3460 Hư Mainboar150,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3468 Gía Bao Nhiêu100,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3500 Không Lên Nguồn340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3500BR Gía Sinh Viên160,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3546 Gía Bao Nhiêu290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3550 Tại Quận 3280,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3555 Hư Mainboar60,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3558 Chết Ic Nguồn110,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3559 Bị Vào Nước200,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3560 Gía Bao Nhiêu210,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3561 Gía Sinh Viên490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3568 Chính Hãng70,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3640 Gía Sinh Viên350,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3700 Tại Quận 8380,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 3750 Hư Mainboar470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 450 Tại Quận 1270,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 500 Hư Mainboar350,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5459 Hư Mainboar220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5460 Bị Vào Nước490,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5468 Không Lên Nguồn280,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5470 Thay Chip Vga120,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5480 Gía Sinh Viên420,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5530 Chết Ic Nguồn340,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5560 Mất Nguồn290,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5568 Gía Bao Nhiêu310,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 5640 Chính Hãng250,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO 7570 Không Lên Nguồn400,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO A840 Thay Chip Vga360,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO A860 Gía Sinh Viên190,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO A90 Chết Ic Nguồn260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V13 Bị Vào Nước300,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V130 Bị Vào Nước190,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V131 Gía Sinh Viên410,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V2420 Bị Vào Nước250,000BH 12 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V2421 Treo Logo480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V2521 Thay Chip Vga330,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3300 Chính Hãng260,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3350 Uy Tín370,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3400 Không Lên Nguồn340,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3450 Bị Vào Nước460,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3460 Chính Hãng410,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3500 Thay Chip Vga150,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3550 Treo Logo210,000BH 3 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3560 Chính Hãng310,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V5460 Gía Sinh Viên100,000BH 6 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V5470 Gía Bao Nhiêu470,000BH 9 Tháng
Laptop DELL VOSTRO V3400  Treo Logo430,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 11 9P33  Bị Vào Nước470,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 12 Chính Hãng370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 12 9250  Bị Vào Nước150,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 12 9Q23  Không Lên Nguồn190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 12 9Q33  Không Lên Nguồn310,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 13 Chết Ic Nguồn260,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 13 9333  Chết Ic Nguồn110,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 13 9343  Hư Mainboar240,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 13 9350  Không Lên Nguồn240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 13 9360  Chính Hãng90,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 Mất Nguồn120,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 13 L321X  Chết Ic Nguồn100,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 13 L322X  Mất Nguồn140,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 1340 Không Lên Nguồn240,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 13Z Gía Bao Nhiêu330,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 14 Mất Nguồn470,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 14 L401X  Treo Logo120,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 14 L421X  Gía Bao Nhiêu230,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 14Z L412Z  Bị Vào Nước80,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 15 Chết Ic Nguồn70,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 15 9530  Gía Bao Nhiêu480,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 15 9550 Gía Sinh Viên440,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 15 9550  Không Lên Nguồn190,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 15 9560  Treo Logo260,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 15 L501X  Hư Mainboar370,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 15 L502X  Không Lên Nguồn310,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 15 L521X  Chính Hãng150,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 15Z Uy Tín130,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS 15Z L511Z  Mất Nguồn160,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 1640 Chết Ic Nguồn50,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 1645 Chính Hãng490,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 1647M Treo Logo390,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 17 Thay Chip Vga400,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 17 L701X  Không Lên Nguồn360,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS 17 L702X  Chết Ic Nguồn420,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 8500 Bị Vào Nước460,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS 9343 Treo Logo250,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS 9360 Chết Ic Nguồn390,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS DUO 12  Không Lên Nguồn180,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS DUO 13  Hư Mainboar100,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS L321X Treo Logo360,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS L401X Gía Bao Nhiêu370,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS L412Z Treo Logo450,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS L421X Thay Chip Vga130,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS L501X Thay Chip Vga130,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS L502 Mất Nguồn150,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS L502X Gía Sinh Viên440,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS L521X Chính Hãng460,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS L702X Chết Ic Nguồn90,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS M1210 Gía Bao Nhiêu320,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS M1210 MXC062  Chết Ic Nguồn290,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS M1330 Treo Logo220,000BH 12 Tháng
Laptop DELL XPS M1330 M1330  Treo Logo210,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS M140 MXC051  Tại Quận 7340,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS M1530 Treo Logo260,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS M1530 M1530  Mất Nguồn350,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS M170 MXG051  Không Lên Nguồn310,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS M1710 Treo Logo420,000BH 9 Tháng
Laptop DELL XPS M1710 MXG061  Treo Logo280,000BH 3 Tháng
Laptop DELL XPS M1730 Tại Quận 5330,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS M1730 M1730  Bị Vào Nước480,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS M2010 MXP061  Hư Mainboar230,000BH 6 Tháng
Laptop DELL XPS P12G Chính Hãng360,000BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện