Bảng Giá HDD/SSD iMac

Bảng Giá HDD/SSD iMac

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 20131,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 4K MNDY21,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 4K MNE021,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20101,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20111,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20121,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20141,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 Inch 20151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MK142 20161,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MK442 20161,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 21.5 MMQA21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MK472 20161,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MK482 20161,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MNE921,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 5K MNED21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20101,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20111,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20121,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac 27 Inch 20131,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC3091,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC5081,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC5091,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8121,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8131,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MC8141,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0931,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0941,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0951,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MD0961,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0861,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0871,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0881,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac ME0891,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac MF8831,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20111,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20131,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20141,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20151,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20161,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20181,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20191,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mini 20201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Mockup1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20181,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20191,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 20201,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Pro 5K1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ Cứng SSD - HDD iMac Retina 5K 27 Inch 20141,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%