Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Acer A1-713190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer A1-724/ A1-734/ Talk S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer A1-810/A1-811190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer A1-840/ A1-841190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer A1-850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Aspire P3/ P3-171190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-720/ B1-721190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-723190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-730 HD/ Iconia One 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-730/ B1-731190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-733/ Talk 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-740190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-750190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-770/ Novo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer B1-A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Betouch E200/ L1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia One 10 B3-A20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia One 8/ B1-820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia One 8/ B1-850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia W3-810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia W4-820/ W4-821190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Iconia W700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid M220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid M330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z5/ Z150190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z530S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z630S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer One 7/ B1-760HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Switch 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer W1-810/ W1-811190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer W500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer W510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid E700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid M220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid M330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z4/ Z140190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z5/ Z150190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z530S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z630S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Acer Liquid Z6 PLUS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%