Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Asus Pegasus 2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 4S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 500090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus X00590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Rog Phone90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Deluxe90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5Q ZC600KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone AR V570KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Ares90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Laser 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Live90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Plus M1 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Pro M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Pegasus 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Pegasus 3S Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Pegasus 4A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Selfie90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone V Live90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Zoom S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus FE170CG/ K01290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus FE375/ K01990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME170/ K01790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME180A/ K00L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME181/ ME181CX/ K01190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME370/ ME371MG/ K00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME372CG/ K00E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ME581/ K01590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Peg Asus 2 Plus X550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Peg Asus 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Peg Asus X002190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus T100/ DK002H/ Transfomer90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus TF300/ TF300T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus TF30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Transformer Prime TF30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.0 / ZE500CL/ Z00D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.0/ ZE500ML190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.5 / ZE550ML/ Z008D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KL 5.5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE601KL 6.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Lazer/ ZC551KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZC552KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZE520KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZE552KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3S Max/ ZC521TL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max/ ZC520KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4.5/ A450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4/ A400/ T00L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5/ A500CG190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 6/ A600CG190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone C/ ZC451CG190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 5.0"/ ZC500TG/ Z00VD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go/ ZB500KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Zoom/ ZX550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus A68/ Zenpad 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Live/ G500TG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Live/ G50TG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 2 Plus X55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus X00290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 5000 X00590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Padfone X mini/ PF45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Padfone S A80/ PF500KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Padfone Infinity 2 T00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone V/ V520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go Plus/ ZB452KG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go/ ZB500KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Live/ ZB501KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie Lite/ ZB553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Plus/ ZB570TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Go/ ZC500TG 5.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Max/ ZC553KL/ ZC520TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Laser/ ZC551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZC552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZC553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.0" / ZE500CL/ Z00D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KG/ ZE500KL 5.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 5.5" / ZE550ML/ Z008D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 2 Laser/ ZE600KL/ ZE601KL 6.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZE520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3/ ZE552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 MAX/ ZC520TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4.5/ A45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4/ A400/ T00L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5/ A500CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 6/A600CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone C/ ZC451CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone AR/ ZS571KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 5Z/ ZS620KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Zoom/ ZX55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS90,00006-12 ThángGiảm 3-20%