Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa HTC 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC 10 Evo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Bolt90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Butterfly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Butterfly 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Butterfly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 10 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 12 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 728G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 816G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 820G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 82590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 82890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Gratia90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC J90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC M8 Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One A9s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U Play90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 Eyes90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 HTV3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 Life90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 Plus Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U12 Life90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U12 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Velocity 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC 10/ One M1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A310E/ Explorer90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A320E/ Desire C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A9191/ G10/ Desire HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A9292/ Evo 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC B810X/ Buterfly 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC C110E/ PIO6110/ Radar90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 10 Pro/ Desire 10 Pro Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 21090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 31090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 52690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 620G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 62690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 628G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 630 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 65090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 800/80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 826 Selfie Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC EVO View 4G PG-4120090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G1/ A71XX/ Dream90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G11/ S710E/ Incredible S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G12/ S510E/ Desire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G13/ A510E/ Wildfire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G14/ Z710E/ Sensation90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G15/ C510E/ Salsa90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G16/ A810E/ ChaCha90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G17/ X515M/ Evo 3D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G18/ Z715E/ Sensation XE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G19/ X710E/ Raider 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A616/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A6161/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G20/ S510B/ Rhyme90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G21/ X315E/ Sensation XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G22/ X715E/ Amaze 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G23/ S720E/ One X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G24/ T320E/ One V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G25/ Z520F/ One S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G5/ Google Nexus One90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G6/ A6363/ Legend90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G7/ A8181/ Bravo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G8/ A3333/ Wildfire90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G9/ A6366/ A638090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Google Pixel90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC HTV31/ Buterfly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC J One/ HTL2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC J/ Z321E/ Titan 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC M8S/ M8W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One 2 mini/ M8 mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One 2/ M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One A9S/ 2PWD20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Dual/ M7 lớn90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9+/ E9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M9 Plus/ M9+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Max/ T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One ME/ ME Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Mini/ M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One S9/ 2PRG20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One SV/ C520E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X10/ X10u90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC S728/ One X+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T326E/ Desire SV90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T327E/ Desire U90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328D/ Desire VC90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328E / Desire X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328W/ Desire V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T3333/ Touch 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T528W/ Desire L/ One SU90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T5353/ HD mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T5353/ Touch Diamond 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T828290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8585/ HD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8686/ HTC 7 Trophy90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8698/ HTC 7 Mozart90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8788/ Surround90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T9292/ HD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Window Phone 8S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Window Phone 8X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X310E/ Titan90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920D/ Butterfly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920E (Verizon)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920S/ Butterfy S/ 906090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A310E/ Explorer90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A320E/ Desire C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A9292/ Evo 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One A9S/ 2PWD20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC B810X/ Buterfly 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC C110E/ PIO6110/ Radar90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 10 Pro/ Desire 10 Pro Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 21090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 31090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 52690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 600C DUAL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 620G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 62690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 628G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 630 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 65090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 728G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 800/80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 816G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 820G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 82590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 826 Selfie Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G1/ A71XX/ Dream90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC A9191/ G10/ Desire HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G11/ S710E/ Incredible S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G12/ S510E/ Desire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G13/ A510E/ Wildfire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G14/ Z710E/ Sensation90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G15/ C510E/ Salsa90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G16/ A810E/ ChaCha90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G17/ X515M/ Evo 3D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G18/ Z715E/ Sensation XE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G19/ X710E/ Raider 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A616/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A6161/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G20/ S510B/ Rhyme90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G21/ X315E/ Sensation XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G22/ X715E/ Amaze 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G23/ S720E/ One X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G24/ T320E/ One V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G25/ Z520F/ One S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G5/ Google Nexus One90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G6/ A6363/ Legend90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G7/ A8181/ Bravo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G8/ A3333/ Wildfire90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G8/ A3333/ Wildfire (IC)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC G9/ A6366/ A638090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC J One/ HTL2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC HTV31/ Buterfly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Dual/ M7 lớn90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC M8S/ M8W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M9 Plus/ M9+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One ME/ ME Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One 2/ M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One 2 mini/ M8 mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One E9+/ E9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One M9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Max/ T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One Mini/ M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One SV/ C520E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC EVO View 4G PG-4120090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC S728/ One X+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One S9/ 2PRG20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T326E/ Desire SV90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T327E/ Desire U90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328D/ Desire VC90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328E / Desire X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T328W/ Desire V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T3333/ Touch 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T528W/ Desire L/ One SU90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T5353/ Touch Diamond 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T5353/ HD mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T828290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8585/ HD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8686/ HTC 7 Trophy90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8698/ HTC 7 Mozart90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T8788/ Surround90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC T9292/ HD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U11 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC U Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Window phone 8S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Window phone 8X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC One X10/ X10u90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X310E/ Titan90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920D/ Butterfly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920E (Verizon)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC X920S/ Butterfy S/ 906090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC J/ Z321E/ Titan 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa HTC Desire 800/ 80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%