Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Lenovo 503LV190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A6000 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A628T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A6600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A700 Turbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A7700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A816190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A850 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A850+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K3 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K320T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K4 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5 Play190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K6 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K8 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K910L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Moto G5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Moto G5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo RocStar190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Sisley190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe K5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe P1A42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe P1m190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe SHot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe Z2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Z5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Z90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo ZUK Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo ZUK Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A2019190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A2580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab 2/ PB2-650M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab PB1-750M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab Plus PB1-770M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S6000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A1000 mobile190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A2010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A208T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A218190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A228190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A238190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A269190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A278190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A298190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A316i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A318190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A319190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A326190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A328190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A335190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A336190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A339190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A360190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A368190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A369190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A376190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A378T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A380190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A385190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A388190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A390190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A396190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A398T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A5000 mobile190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A516190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A526190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A529190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A536190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A586190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A590190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A60+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A6000/ A6010/ K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A628190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A630T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A656190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A656/ A766190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A66190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A660190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A6600 Plus/ A6600a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A670190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A678190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A68E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A680190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A690190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A696190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A698190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A706190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A708190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A785190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A788190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A802190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A858190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A859190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A889190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe C2/ K10a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K5 Plus / A6020a46190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K6 Note/ K53A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K8 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K900/ Ideaphone190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K910/ Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K920/ Viber Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P1m/ P1MA40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P301190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P629190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P700/ P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo P90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab PB1-750M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab Plus PB1-770M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Phab 2/ PB2-650M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S1 Lite/ S1LA40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe S3i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S6000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S62190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S650190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S660190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S668190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S680190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S868190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S889190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S898190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S960/ S968/ Vibe X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Vibe X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenove Yoga 2 831190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo ZUK Z1/ Z1221190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Z2 Plus/ Z2132190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%