Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa LG Aristo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Aristo 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Aristo 2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Escape90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Escape 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG FORTUNE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG FORTUNE 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Fino90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G VISTA90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G5 SE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G7 Plus Thinq90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG H34090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Harmony90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Harmony 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K10 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K10 Plus 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K3090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K4 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K4 2017 X23090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 2017 X24090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 DUAL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L Bello90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L Fino90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L8090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Leon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG LTE Tag90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Magna90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Nexus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Nexus 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus 3D Max P72590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus 4X HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus G E97090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus G E97590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus G Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus GK90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus Hub E51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus LTE II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus LTE III90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus VU90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus VU II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Pad 8.390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Phoenix 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Phoenix 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Prada90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Premier Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Pro 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q Stylus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q8 X800K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Realm90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Rebel 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG RISIO90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Stylo 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Stylo 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V10 H90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V10 VS99090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V3090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V30S ThinQ90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V35 ThinQ90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Volt 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Wine90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X Charge90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X Fast90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X Power90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X STYLE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X Venture90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X4 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X40090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X5 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X5 LM-X510K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X5 LM-X510S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Zone 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGClassF62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGFiesta290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGOptimus LTE LU620090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGSignatureEdition90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGTributeDynasty90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGV34IsaiBeat90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LGV35PlusThinQ90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad 2 10.1/ V940N90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad F 8.0/ V495/ V49690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad X 10.1"/ V93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad X 8.0"/ V520/ V52190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad X2 10.1/ UK75090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G Pad X2 Plus 8.0/ V53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V400/ G Pad 7.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V410/ G Pad 7.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V480/ G Pad 8.3 LTE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V500/ G Pad 8.390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V700/ VK700/ G Pad 10.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Shine CU72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D280/ D285/ L65 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D295/ L Fino Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D320/ L7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D337/ L Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D380/ L8090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D392/ F60 LTE 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D618/ G2 mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D631/ F340/ VS88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D682/ G Pro Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D802/ G2/ D80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D820/ Nexus 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D830/ F350/ Optimus G Pro 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E400/ E405/ T375/ L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E425/ E435/ L3 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E440/ L4 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E450/L5 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E510/ Optimus Hub90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E610/L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E730/ E739/ Optimus Sol90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E960/ Nexus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG E97090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F120/ Optimus LTE Tag90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F160/ LTE II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F180/ E975/ Optimus G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F200/ Optimus VU II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F220/ Optimus GK90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F240/ E980/ Optimus G Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F260/ LTE III90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus Vu III/ F30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F310/ Optimus GX90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F320/ G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F340/ G Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F350/ D830/ Optimus G Pro 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G2 isai/ L22/ L2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G2 Sprint/ LS98090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G3 / F400/ D850/ D85590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G3 isai/ VL3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G3 mini/ D722/ D72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G3 stylus/ D69090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G4/ F500/ H81590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G4C/ G4S/ H73590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G4 Stylus/ H54090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG H340/ H345/ Leon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG H500/ Y90/ Magna90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG H540/ G4 Stylus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K10/ K41090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K120E/ K4/ K120/ Spree90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K7/ K33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G2 Docomo/ L-01F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Lucky L16CB90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus L5 E61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG L50/ D221/ D213/ D225/ D228/ D227/ D221C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG D415/ L9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Optimus One/ P50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P700/ P705/ L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P710/ L7 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P715/ L7 II Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P720/ P725/ 3D Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P760/ P765/ P768/ L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P870/ Escape90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P880/ Optimus 4X HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P895/ F100/ Optimus Vu90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P920/ Optimus 3D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P930/ S640/ Nitro HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P940/ SU540/ K2/ Prada 3.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P970/ Optimus Black90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V10/ H96090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H91890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG ARISTO / K8 / M210/ MS21090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG CLASSIC / L18VC90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG ESCAPE / H443 / H44590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG FIESTA / L63BL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG FORTUNE / M15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG VIGOR / D725 / D727 / LS88590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG GRACE / L59BL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K20 / M25790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K3 / US110 / LS45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 / K350 / US375 / X240L / US21590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG K8 VERIZON / VS50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG ZONE / VS41090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG PHOENIX / P50590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG Q6 / M70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG REALM / LS62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG REBEL 2 / L57BL / L58VL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG RISIO / H34390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG G STYLO / LS77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG TREASURE / L51AL / L52VL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG TRIBUTE / LS67690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG TRIBUTE 2 / LS66590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V30 / H930 / H933 / US99890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG V30 PLUS / H930DS90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG VOLT 2 / LS75190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X CHARGE / M32290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X POWER / K22090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X STYLE / K20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa LG X VENTURE / H700 / US70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%