Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Nokia 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 2.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 252090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 3.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 43090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 43590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 6.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 6.1 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 63690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 63890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa NOKIA 8 SIROCCO90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Arte90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Carbon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Siroco90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 102090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 132090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 152090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 950XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia Icon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N95290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 2520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 1020190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 1320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 1520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 303190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 305190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 430190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 435190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 520/ 525190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 535/ RM-1013190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 640190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 640XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 650/ RM-1154190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 730 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 822190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Arte190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Carbon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 8800 Siroco190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 925190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 928190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia 950XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Asha 225190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Asha 308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Asha 501190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Asha N300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Asha N308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia C2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia C2-03190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia C3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia C3-03190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia C5-03190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia Lumia N952190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X/ RM-980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X2 Dual/ RM 1013190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia X3-02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Nokia XL/ RM 1030190,00006-12 ThángGiảm 3-20%