Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Oppo A33/ Neo 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A39190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A53w190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A59S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A71 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A71 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A73190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A75190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A77190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A79190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A83 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F1s 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F1s 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F5 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F7 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Find 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Find X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo N5206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Neo 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Neo 7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R11 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R11S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R11S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R15190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1C Dark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa OPPO R3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R9S Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo Realme 1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A11/ Joy 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A31/ Neo 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A33/ Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A35/ F1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A37/ Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A39/ Neo 9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A51/ Mirror 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A53w190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo A83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F1 Plus/ R9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F1S/ A59/ R8007190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F3/ F3 Lite/ A57190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F5 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo F7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo N1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo N1 mini/ N5111190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo N5206/ N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1001/ Joy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1011/ Joy plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1C/ R8207190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R801190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R2001/ YoYo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R3/ R7007190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R3001/ R3007/ Mirror 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R5/ R8106190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R6007/ Find 7 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R7/ R7 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R803190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R805190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R807190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R809190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R811190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R815/ Find Clover190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R819/ Find Mirror190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R8206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R821/ Find Muse190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R827/ Find 5 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R829/ R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R831/ Neo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R833190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo R9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo U3/ R6607190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo U701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo U705/ U7105/ Find Way190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo U707/ Find Way S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X9006/X9007/ Find 7a190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X903190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X905190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X907/Finder190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X9076/ Find 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Oppo X909/ Find 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%