Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Sky 840S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A71090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A760S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A770K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A800S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A830 S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A84090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A89090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A91090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky ELite 5.0LW90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky ELite 5.5L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky ELite 6.0L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky ELite 7.0L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky ELite PHotOPro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Fuego 4.0D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Fuego 4.5D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Fuego 5.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky HD950090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Pantech Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Pantech Marauder90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Pantech Perception90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Pantech Renue90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Pantech VYBE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Platinum 6.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Platinum 7.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky T100K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky V95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky V95590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Vega 850L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Vega Iron 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Vega Iron A870S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Vega No 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky Vega S5 A840 SP90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Pantech V95590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A71090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A830/ Vega Racer 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A840/ Vega S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A850/ Vega R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A860/ Vega No690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A880/ Vega LTE-A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A890/ Vega Secrect Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A900/ Vega Secrect Up90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A91090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky A92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky HD950090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sky T100K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%