Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Sony Xperia acro HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia C4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia E4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia E5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia GX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia ion190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia L1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia L2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia M2 Aqua190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia M3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia M4 Aqua190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia M5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia sola190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia T2 Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia UL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X Dua190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X F5122190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X Performance190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa SONY XPERIA XA F3115190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA Ultra Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA1 Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA2 Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ Premium190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ2 Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ2 Premium190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZs190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z3 Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z5 Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia Z5 Premium190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XZ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa SonyXperia TX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C1904/ C1905/ Xperia M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C2305/ Xperia C/ S39H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C4/ C4 Dual/ E5363290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C5302/ M35H/ Xperia SP290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony E1/ D2005290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa sony E4/ E2105/ E2115290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony E5/ F3311/ F3313290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony X Compact/ F5321290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia L1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT15i/ LT18i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT22i/ Xperia P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT25i/ Xperia V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT26i/ Acro S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT26W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT28i/ Xperia ion LTE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT29i/ Xperia TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony LT30i/ Xperia T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony M2/ D2303/ D2305290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony M4/ E2303/ E2306/ E2312/ E2353290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony MK16i/Xperia Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony MT11i/Xperia Neo V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony MT25i/Xperia Neo L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony MT27i/Xperia Sola290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony SK17i/ Xperia Mini Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST15i/Xperia mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST17i/Xperia Active290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST18i/ Xperia Ray290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST21i/Xperia Tipo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST23i/Xperia Miro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST25i/Xperia U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST26i/ Xperia J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ST27i/ Xperia Go290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Tablet Z5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony UL/ SOL22290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony WT18i/ Walkman290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony WT19i/ Coconut290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X/ F5122/ F8131290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony X10/ Docomo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XA Ultra/ C6/ F3216290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia X8/ E15i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z/ C6602/ C6603290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z1/ C6902/ C6903290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z1S/ C6916290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z2/ D6503/ D6502290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z2A/ D6563290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z2 LTE 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z3+/ Z4/ D6553290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z5 Premium Dual/ E6883290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z5 Premium/ E6853290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa c5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony ZL2/ SOL25290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Sony Z Ultra/ XL39H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%