Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Vivo Apex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Nex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Nex S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V11i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V5 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max Platinum90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9s Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y22il90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y66i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y75S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y93590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X21I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X3F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X3L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X3V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Max V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo X9S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 5 Elite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xplay 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Xshot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y18L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y19t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y22iL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%