Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Xiaomi Mi Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Pad 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Black Shark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 6X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi A2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Mix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Mix 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi PocophOne F1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi X6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Note 5A Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3S Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Redmi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Hongmi190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Hongmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Hongmi 1S 3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Hongmi 1S 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Mi HM 1SW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Hongmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4c190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4 LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 4S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5 High190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 5S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi A2/ Mi 6X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Max 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Max Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Mix190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Mix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Mi Note Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi MI-ONE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2A Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3S Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3S Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 3X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 4 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Note Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Xiaomi Redmi Y1/ Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%