Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Macbook Air 11 Inch690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 13 Inch690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 13 Inch 2011690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 13 Inch 2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2014 MD711B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2014 MD712B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2015 MJVE2ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2015 MJVP2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2015 MJVP2ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air 2016 MMGF2 13690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1185690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1278690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1369690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1370690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1406690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1465690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1466690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air A1534690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MB003690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MB543690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MB940690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC503690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC503ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC504690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC505690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC506690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC506LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC965690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC966690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC968690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC968LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC968ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC969690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MC969ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD223690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD223LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD223ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD224690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD231690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD231LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD232690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD232LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD232ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook AIR MD711690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD711B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD711LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD711ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD712690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD712B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD712LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD712ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD760690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD760C690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD760CTO690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD760LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD760ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD761690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD761LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD761ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MD771690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MJVG2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MJVM2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MQD32SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Air MQD42SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%