Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A2019190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A2580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3300/ Tab A7-30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3500/ Tab A7-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A6500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A7-10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo ThinkPad Helix 3701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad K1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Miix 3-1030190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Miix 3-830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S8-50/ Tab S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2 13190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2 Pro 1380F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3300/ Tab A7-30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo A3500/ Tab A7-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad A1/ A1-07190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad K1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo S8-50/ Tab S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A7-10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab A6500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%