Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Samsung Tab N8000/ Note 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P1000/ Galaxy Tab190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab 7.7/ P6800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab 2 8.9/ P7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Google Nexus 10 P8110190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab 3 Plus 10.1 P8220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Ativ Tab P8510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T116/ Tab 3V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T255190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab A6 7.0" 2016/ T285190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T530/ T531/ Tab 4 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T555/ P555/ Tab A 9.7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T700/ T705/ Tab S 8.4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab S2 8.0/ T710/ T715/ T719190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T800/ T805/ Tab S 10.5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab S3/ T825190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T900/ T905/ Tab Pro 12.2"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) Pen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab Active190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab S2 9.7/ T810/ T815/ T819190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab Galaxy View190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa SAMSUNG GALAXY TAB A 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Ativ Tab P8510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab 3 Plus 10.1 P8220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) Pen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Galaxy Tab J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T555/ P555/ Tab A 9.7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab 2 8.9/ P7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab 7.7/ P6800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab A6 7.0" 2016/ T285190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab Galaxy View190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab N5100/ Note 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab N8000/ N8010/ N8020/ Note 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P1000/ P1010/ Galaxy Tab190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab S2 8.0/ T710/ T715/ T719190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab S3/ T825190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab S4 10.5/ T830/ T835190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T116/ Tab 3V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T530/ T531/ Tab 4 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T700/ T705/ Tab S 8.4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T800/ T805/ Tab S 10.5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Samsung Tab T900/ T905/ Tab Pro 12.2"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%