Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Main Acer Liquid E2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid E3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid E600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid E700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid M220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid M330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid S1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid S2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid X1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z320890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z4/ Z140890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z5/ Z150890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z530S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z630890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z630S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Acer Liquid Z6 PLUS890,00006-12 ThángGiảm 3-20%