Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2 Go/ ZB500KG/ X00BD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2 Laser790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0"990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KL 5.5"990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2 Laser/ ZE601KL 6.0"790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Deluxe590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Lazer/ ZC551KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Max990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Ultra990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3/ ZC552KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3/ ZE520KL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3/ ZE552KL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 3S Max/ ZC521TL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Max 2018890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Max Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Selfie790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4.5/ A450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 4/ A400/ T00L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5/ A500CG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 5Q ZC600KL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone 6/A600CG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Ares990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone C/ ZC451CG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB450KL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go 5.0"/ ZC500TG/ Z00VD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Go/ ZB500KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Laser 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Live790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max M1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max Plus M1 2018690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max Pro M1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Max/ ZC550KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Pegasus 3S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Pegasus 3S Max990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Pegasus 4A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Selfie890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone V Live790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Zoom S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Zoom/ ZX550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus ZenPad Z8S/ ZT582KL1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Zoom ZX550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A2C/ A2D/ A2G/ A2H1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A3/ A3000/ A3E-V-G-N-H-HF-VP-FP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A30001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A3V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A401-UQ-LB-UB1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A411UF1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A42J-F1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A43-B-S-E-BY-J-JA-JB-JN-JQ-JR-JU-JV-SJ-JC-JE-JF-JH-SV-U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A441-SA-SC-UA-UB-UR-UV-NC-BA-MA-MB-NA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A442-UN-UF1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A450-LN-VB-VE-CA-CC-JB-JF-JN-LA-LB-LC-LD1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A451-CA-MA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A453-MA-SA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A455-LA-LB-LD-LJ-LN-LF1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A456-UA-UB-UF-UJ-UQ-UR-UV990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A45V-VD1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A46C-CA-CB-CM1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A480-UN-UF990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A501-UW-UX-LB-LX-UB-UQ990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A505ZA1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A507-LA-MA-UA-UB-UF990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A510UQ990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A52D-F-J-N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A530-UF-UA-UN1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A53-BY-SC-SK-TA-E-JA-SD-T-JC-JQ-U-BR-SJ-SV-B-F-JU-SJ-TA-JE-JR-TK-SM-BE-BY-J-S-SV-JB-J1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A540L-LA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A541-NC-SA-SC-UA-UJ-UV-NA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A542-BP-NU-UF-UN1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A54-LY-C-HR-L1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A550-ZA-CA-CC-DP-IK-IU-JD-JF-JK-JX-LA-LB-LC-LD-LN-VB-VC-VQ-VX-ZE1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A551-CA-MA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A552-EA-MD-MJ-WA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A553-MA-SA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A555-LF-LI-LJ-LN-LP-QA-QG-UA-UB-UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A556U-UF990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A55D-VD1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A560UD990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A56-CB-CA-CM890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A570ZD1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A580UF1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A6000/ A6-F-G-GA-E-J-JA-JE-JC-JM-K-R-L-T-U-VC-VM-N-NE990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A68/ ZenPad 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A6R1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A72-DR-DY-F-JK-JR-JT-JU1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A73-BE-SV-TA-TK-BR-BY990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A750JA-JB-JN-LA-LB-LN1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A751-BP-NVSV-LJ-LX-NA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A756-UA-UB-UQ-UW-UX-UV1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A75-A-DE-VD-VJ-VM1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A7-C-CD-D-DB-DC-F-G-J-JB-GB-GC-JC-K-M-MB-MC-S-SV-T-U-V-VB-VC990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus A95-VB-VJ-VM1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B23E1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B33E1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B400-A-VC990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B43-A-E-S-V-F-J990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B451-JA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B50A1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B51E1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B53-A-S-V-E-F-J1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B551-LA-LG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B80A1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B8230UA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B8238UA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B8430U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B8438U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B9440-FA-UA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus B9448UA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BU201LA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BU203UA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BU400-A-VC990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BU401-LA-LG1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BU403UA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX310UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX410-UA-UQ-UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX430-UA-UQ1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX510-UW-UX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX51VZ1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus BX530-UQ-UX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus C90-P-S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C100PA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C2001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C2011,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C202SA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C213-SA-NA1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C223NA990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C300-SA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C301/ C301SA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C302CA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C423NA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook C523NA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus Chromebook Flip C101PA990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D453-MA-SA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D540-NA-NV-SA-SC-YA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D541-NC-SC-SA-NA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D550-CA-MA990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D551-LB-EA990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D552-EA-EP-LA-MD-MJ-VL-WE-WA-CL1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D553-MA-SA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus D553-YA-YI1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX361,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX45890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX511,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX521,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX651,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Asus EasyNote MX661,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%