Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard HTC 10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC 10 Evo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC 10 Evo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC A310E/ Explorer990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC A320E/ Desire C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC A9191/ G10/ Desire HD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC A9292/ Evo 4G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC B810X/ Buterfly 2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Bolt990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Butterfly890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Butterfly 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Butterfly 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC C110E/ PIO6110/ Radar790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 10 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 10 Pro Dual790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 10 Pro Lifestyle D10U690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 12590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 12 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 210790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 300690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 310790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 320790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 326690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 501790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 512790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 516790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 520990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC DESIRE 520690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 526790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 601590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 610590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 612590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 616590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC DESIRE 620590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 620G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 626790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 628G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 630 Dual990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 650790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 700990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 728G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 728G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 800/ 801690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 816890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 816G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 816G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 820G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 820G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 825590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 825890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 826590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 826 Selfie Dual990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 828790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire 830690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire Eye590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire Eye/ M910X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Desire X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC EVO View 4G PG-41200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G1/ A71XX/ Dream890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G12/ S510E/ Desire S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G13/ A510E/ Wildfire S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G14/ Z710E/ Sensation990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G15/ C510E/ Salsa590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G16/ A810E/ ChaCha690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G17/ X515M/ Evo 3D990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G18/ Z715E/ Sensation XE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G19/ X710E/ Raider 4G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G2/ A616/ Magic890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G2/ A6161/ Magic790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G20/ S510B/ Rhyme790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G21/ X315E/ Sensation XL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G22/ X715E/ Amaze 4G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G23/ S720E/ One X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G24/ T320E/ One V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G25/ Z520F/ One S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G5/ Google Nexus One890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G6/ A6363/ Legend990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G7/ A8181/ Bravo890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G8/ A3333/ Wildfire990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC G9/ A6366/ A6380990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Google Nexus 91,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Google Pixel590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Gratia890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC HTV31/ Buterfly 3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC J One/ HTL22590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC J/ Z321E/ Titan 2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC M8 Eye790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC M8S/ M8W890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC ME Dual590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One 2 mini/ M8 mini790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One 2/ M8790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One A9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One A9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One A9s790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One A9S/ 2PWD200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One Dual/ M7 lớn790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9 Dual790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9+/ E9 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One E9S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M10790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M10990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M8990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M9690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M9890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M9 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M9S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One M9S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One Max890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One Max/ T6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One Mini/ M4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One S9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One S9/ 2PRG200690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One SV/ C520E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X10790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X10/ X10u590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC One X9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC S728/ One X+690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T326E/ Desire SV990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T327E/ Desire U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T328D/ Desire VC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T328E / Desire X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T328W/ Desire V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T3333/ Touch 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T528W/ Desire L/ One SU990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T5353/ HD mini890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T5353/ Touch Diamond 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T8282/ Touch HD1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T8585/ HD2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T8686/ HTC 7 Trophy590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T8698/ HTC 7 Mozart590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T8788/ Surround790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC T9292/ HD7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U Play990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U Ultra990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 Eyes890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 HTV33790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 Life890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U11 Plus Ultra790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U12 Life690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC U12 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Velocity 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Window Phone 8S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC Window Phone 8X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC X310E/ Titan990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC X920D/ Butterfly790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC X920E (Verizon)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HTC X920S/ Butterfy S/ 9060790,00006-12 ThángGiảm 3-20%