Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Main Lenovo 503LV590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A500990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A6000 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A628T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A6600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A700 Turbo890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A7700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A816790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A850 Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A850+990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K3 Note990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K320T990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K4 Note890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5 2018890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5 Note790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5 Play890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K6 Note790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K8 Note690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K8 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K860590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K910L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K920890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Moto G5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Moto G5 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P700i790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P770690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P780790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P90590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Phab 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo RocStar990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S580890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S60790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S90890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S930590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Sisley790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe K5 Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe P1A42790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe P1m890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe S1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe Shot990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X2 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe Z2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe Z2 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe Z2 Pro690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Z2 Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Z5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Z90990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo ZUK Edge790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo ZUK Z1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A1000 mobile890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A2010890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A208T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A218890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A228890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A238890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A269890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A278890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A298890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A308890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A316i890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A318890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A319890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A326890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A328890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A335890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A336890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A339890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A360890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A368890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A369890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A376890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A378T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A380890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A385890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A388890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A390890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A396890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A398T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A5000 mobile890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A516890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A526890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A529890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A536890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A586890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A590890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A60+890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A6000/ A6010/ K3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A610890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A620890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A628890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A630T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A656890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A656/ A766890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A66890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A660890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A6600 Plus/ A6600a40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A670890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A678890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A68E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A680890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A690890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A696890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A698890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A706890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A708890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A760890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A770890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A780890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A785890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A788890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A802890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A830890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A850890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A858890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A859890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A860890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A880890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A889890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe C2/ K10a40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K5 Plus / A6020a46890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K6 Note/ K53A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K860890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K8 Note890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K8 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K900/ Ideaphone890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K910/ Vibe Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K920/ Viber Z2 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P1m/ P1MA40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe P2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P301890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P50890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P612890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P629890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P700/ P700i890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P770890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P780890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo P90890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Phab PB1-750M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Phab Plus PB1-770M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Phab 2/ PB2-650M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S1 Lite/ S1LA40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe S3i890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S5000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S550890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S580890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S6000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S650890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S660890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S668890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S680890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S760890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S850890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S860890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S868890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S870890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S880890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S889890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S890890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S898890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S90890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S920890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S930890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S960/ S968/ Vibe X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe S1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Vibe X3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenove Yoga 2 831890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo ZUK Z1/ Z1221890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Z2 Plus/ Z2132890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot890,00006-12 ThángGiảm 3-20%