Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Main LG Aristo790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Aristo 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Aristo 2 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Escape690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Escape 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F60990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Fortune590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Fortune 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Fino890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Flex590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Vista790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G5 SE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G6 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G7 Plus Thinq890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG H340590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Harmony790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Harmony 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K10 2018690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K10 Plus 2018890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K20990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K20 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K4 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K4 2017 X230790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 2017 X240890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 2018790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 Dual990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K9890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L Bello590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L Fino790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L Flex790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L Prime890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L5000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L90990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Leon590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG LTE Tag990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Magna890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Nexus 4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Nexus 5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus 3D Max P725790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus 4X HD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus G E970690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus G E975890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus G Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus GK990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus Hub E510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus LTE II890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus LTE III690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus VU890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus VU II790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Pad 8.3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Phoenix 2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Phoenix 3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Prada890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Premier Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Pro 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q Stylus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q6890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q8 X800K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Realm990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Rebel 3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Risio990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Stylo 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Stylo 4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V10790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V10 H900790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V10 VS990890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V20690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V30S ThinQ590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V35 ThinQ990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Volt 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Wine590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Charge790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Fast790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Power890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Style690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Venture890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X300990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X4 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X401590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X5 2018790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X5 LM-X510K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X5 LM-X510S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Zone 4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGClassF620790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGFiesta2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGOptimus LTE LU6200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGSignatureEdition890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGTributeDynasty590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGV34IsaiBeat790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LGV35PlusThinQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG classic / L18VC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D280/ D285/ L65 Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D295/ L Fino Dual590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D320/ L70990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D337/ L Prime690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D380/ L80890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D415/ L90990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D618/ G2 mini890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D631/ F340/ VS880890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D682/ G Pro Lite690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D802/ G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D820/ Nexus 5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E400/ E405/ T375/ L3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E425/ E435/ L3 II890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E440/ L4 II690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E450/L5 II790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E510/ Optimus Hub790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E610/L5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E730/ E739/ Optimus Sol790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E960/ Nexus 4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG E970590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Escape / H443 / H445990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F120/ Optimus LTE Tag890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F160/ LTE II590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F180/ E975/ Optimus G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F200/ Optimus VU II890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F220/ Optimus GK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F240/ E980/ Optimus G Pro990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F260/ LTE III790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F310/ Optimus GX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F320/ G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F340/ G Flex890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F410S/ G3A LTE/ Tiger790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Fiesta / L63BL990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Fortune/ M153890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad 2 10.1/ V940N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad F 8.0/ V495/ V496990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad X 10.1"/ V930890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad X 8.0"/ V520/ V5211,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad X2 10.1/ UK7501,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G STYLO / LS770990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G2 Docomo/ L-01F590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G2 isai/ L22/ L23990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G2 Sprint/ LS980990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3 / F400/ D850/ D855990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3 isai/ VL31790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3 Liger/ F490790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3 mini/ D722/ D724790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G3 stylus/ D690590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G4/ F500/ H815790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G4S/ G4C/ H735/ G4 mini690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG GRACE / L59BL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG H340/ Leon790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG H500/ Y90/ Magna790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG H540/ G4 Stylus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K10/ K410990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K120/ K4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K20 / M257790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K3 / US110 / LS450790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K520690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K7/ K330990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K8 VERIZON / VS500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG L50/ D221/ D213/ D225/ D228/ D227/ D221C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Lucky L16CB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus F6/ D500/ D505690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus One/ P500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus Vu III/ F300890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P700/ P705/ L7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P710/ L7 II790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P715/ L7 II Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P720/ P725/ 3D Max790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P760/ P765/ P768/ L9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P870/ Escape790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P880/ Optimus 4X HD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P895/ F100/ Optimus Vu890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P920/ Optimus 3D890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P930/ S640/ Nitro HD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P940/ SU540/ Prada 3.0790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P970/ Optimus Black890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Phoenix / P505990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Q6 / M700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG REALM / LS620890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG REBEL 2 / L57BL / L58VL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Risio / H343590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Shine CU720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Treasure / L51AL / L52VL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Tribute / LS676990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Tribute 2 / LS665790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V10/ H960890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V30 / H930 / H933 / US998890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V30 Plus / H930DS990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V400/ G Pad 7.0890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V410/ G Pad 7.0990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V480/ G Pad 8.3 LTE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V500/ G Pad 8.31,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG V700/ G Pad 10.1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Vigor / D725 / D727 / LS885990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Volt 2 / LS751890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Charge / M322790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Power / K220990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Screen/ K500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Style / K200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG X Venture / H700 / US701790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Zone / VS410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D392/ F60 LTE 4G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG D802/ G2/ D800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G4C/ G4S/ H735890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG G4 Stylus/ H540890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG H340/ H345/ Leon890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG K120E/ K4/ K120/ Spree890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG Optimus L5 E612890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG P940/ SU540/ K2/ Prada 3.0890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG ARISTO / K8 / M210/ MS210890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main LG FORTUNE / M153890,00006-12 ThángGiảm 3-20%