Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Mobiistar E Selfie590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar E1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J 2017890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X 2017990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Grand890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Max590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Max (2018)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo Power690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 402M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 402S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 414590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 452C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 452T590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kat 402C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kat 452790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kool690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504Q890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 512990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Y690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yollo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuki590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zena790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Luna Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime 508590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime 558690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Touch Bean 402C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Touch Kem 432890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo J2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Touch Bean 402C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Bean 402M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Bean 402S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Bean 414890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Bean 452C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Bean 452T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Kat 402C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Kat 452890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Touch Kem 432890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Kool890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar LAI 504C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar LAI 504K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar LAI 504M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar LAI 504Q890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar LAI 512890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Zumbo J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Y890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Z1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Z2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Luna Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Zoro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Zoro 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Zoro 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime 508890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime 558890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime X1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime X Grand890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime X Max890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Prime X Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yollo890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yuki890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yuna890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yuna C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yuna S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Yuna X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Lai Zena890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Zumbo890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Zumbo J2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Zumbo S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%