Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Oppo A1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A37990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A39990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A3s890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A53w890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A59S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A71 2017890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A71 2018590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A73790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A75690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A77790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A79590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A83990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo A83 Pro990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F1 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F1s 2016890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F1s 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F3 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F3 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F5 Youth790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F7 Youth990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo F9990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Find 7A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Find X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo N3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo N5206890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Neo 5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Neo 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Neo 7s690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Neo 9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R11990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R11 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R11S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R11S Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R1C Dark890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R7s790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R9 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo R9S Pro990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Oppo Realme 1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A11/ Joy 3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A31/ Neo 5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A33/ Neo 7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A35/ F1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A37/ Neo 9990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A39/ Neo 9S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A51/ Mirror 5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A53w990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A71990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo A83990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F1 Plus/ R9990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F1S/ A59/ R8007990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F3/ F3 Lite/ A57990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F3 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F5 Youth990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo F7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo N1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo N1 mini/ N5111990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo N5206/ N3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R1001/ Joy990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R1011/ Joy plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R1C/ R8207990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R801990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R2001/ YoYo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R2017990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R3/ R7007990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R3001/ R3007/ Mirror 3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R5/ R8106990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R6007/ Find 7 mini990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R7/ R7 Lite990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R7 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R7S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R803990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R805990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R807990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R809990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R811990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R815/ Find Clover990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R819/ Find Mirror990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R8206990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R821/ Find Muse990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R827/ Find 5 mini990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R829/ R1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R831/ Neo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R833990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R9 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo R9S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo U3/ R6607990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo U701990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo U705/ U7105/ Find Way990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo U707/ Find Way S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X9006/X9007/ Find 7a990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X903990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X905990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X907/Finder990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X9076/ Find 7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Oppo X909/ Find 5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%