Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Sky 840S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A606890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A730790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A760890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A760S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A770890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A770K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A780590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A800S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A810890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A820590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A830890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A830 S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A830/ Vega Racer 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A840890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A840/ Vega S5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A850590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A850/ Vega R3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A860790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A860/ Vega No6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A870790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A880790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A880/ Vega LTE-A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A890590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A890/ Vega Secrect Note790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A900/ Vega Secrect Up890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A910990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky A920890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky ELite 5.0LW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky ELite 5.5L Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky ELite 6.0L Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky ELite 7.0L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky ELite PhotoPro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Fuego 4.0D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Fuego 4.5D590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Fuego 5.0 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky HD9500990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Pantech Flex590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Pantech Marauder990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Pantech Perception990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Pantech Renue890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Pantech Vybe890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Platinum 6.0890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Platinum 7.0 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky T100K690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky V950790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky V955890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Vega 850L690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Vega Iron 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Vega Iron A870S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Vega No 6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sky Vega S5 A840 SP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%