Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Sony WT19i/ Coconut990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony X1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony X Compact/ F5321790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony X10/ Docomo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA Ultra/ F3216990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L2/ H4331890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X/ F5122590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X8/ E15i990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Y1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z Ultra/ XL39H890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z/ C6602/ C6603590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1 Mini/ D5503/ Z1 Compad990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1/ C6902/ C6903590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z116GG1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1S/ C6916890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2 LTE 4G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2/ D6503/ D6502590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2A/ D6563990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3 D6603/ D6643/ D6616790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3 Mini/ D5803890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3/ L55/ D6653890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3+/ Z4/ D6553990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Mini/ E5803890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Premium Dual/ E6883790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Premium/ E6853890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ZL/ C6502890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ZL2/ SOL25790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT15i/ LT18i790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT22i/ Xperia P990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT25i/ Xperia V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT26i/ Acro S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT26W590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT28i/ Xperia ion LTE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT29i/ Xperia TX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT30i/ Xperia T990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony M11M1E1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony M2/ D2303/ D2305790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony MK16i/Xperia Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT11i/Xperia Neo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT25i/Xperia Neo L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT27i/Xperia Sola990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Acro HD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia C4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia E4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia E5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia GX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Ion890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M2 Aqua890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M4 Aqua890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Sola890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia T2 Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia UL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X Compact890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X Dua890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X F5122890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X Performance890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA F3115890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA Ultra Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA1 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA1 Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA2 Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ Premium890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ2 Compact890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ2 Premium890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZs890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z3 Compact890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z3 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z5 Compact890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Z5 Premium890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony XZ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony AW471,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C1904/ C1905/ Xperia M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C2305/ Xperia C/ S39H790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C2401,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C4/ C4 Dual/ E5363790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C5/ C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C5302/ M35H/ Xperia SP890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%