Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Vivo Apex590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo E3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo E5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Nex890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Nex S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard VIVO V1 MAX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V11i590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V1Max790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V3 Max690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V7 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V9790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V9 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V9 Youth590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X1S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X20790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X20 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X21990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max Platinum890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6S Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X7 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9i990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9s890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9s Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay 3S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y21790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y22il690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y22L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y23L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y27990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y27L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y28L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y29L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y31790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y31A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y33590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y35790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y35A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y37790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y3t590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y51990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y51e990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y53890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y55890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y55l790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y55S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y622590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y627790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y65690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y66790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y66i590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y69890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y71890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y75790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y75S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y79590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y81790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y83690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y85790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y927590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y935990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y937990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Z1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo E1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo E3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo E5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S11590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S12890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo S9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V11890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V11i590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V1Max790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V3Max790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V5S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V7 Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo V9 Youth990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X1S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X20990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X20 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X21790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X21I790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X3F890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X3L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X3S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X3V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max F590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Max+790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5 Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X5V690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X6S Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X7 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo X9S Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay 3S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay 5S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay5 Elite990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xplay6890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Xshot990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y11890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y17990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y18L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y19t890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y20590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y21590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y22990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y22iL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y22L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y23L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y25790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y27990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y27L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y28L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y29L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y31790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y31A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y33590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y35790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y35A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y37790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y3t590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y51790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y51e890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y53890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y55l590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y55S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y622790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y627990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y65590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y67790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y69990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y71890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y81790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y83990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y927990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Y937990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Vivo Z1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%