Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Wiko Barry790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Birdy 4G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko B-Kool790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Bloom890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Bloom 2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink Five890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink King890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink Peax790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink Peax 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink Slim590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Cink Slim 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Darkfull790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Darkmoon890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Darknight790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Darkside790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Dea990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Duelle590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Fever 4G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Fever Special Edition890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Fizz990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Freddy790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Getaway890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Goa590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Highway790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Highway 4G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Highway Pure 4G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Highway Signs890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Highway Star 4G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Iggy890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Jerry790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Jimmy890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Kar 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Kar 3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Kawa590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Kite 4G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko K-Kool990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Lenny890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Lenny 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Lenny 3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Lubi 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Lubi 3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Minz+790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Ozzy890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Pulp890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Pulp 4G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Pulp Fab 4G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow 4G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Jam890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Jam 4G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Lite790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Lite 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Up890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Rainbow Up 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Ridge590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Ridge 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Ridge Fab 4G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Riff690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Robby990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Selfy990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Selfy 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko S-Kool890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Slide590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Slide 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Soap890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Stairway990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Sublim890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Sunny890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Sunset890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Sunset 2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Tommy890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko U Feel890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko U Feel Fab890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko U Feel Lite790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko U Feel Prime890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Ubik890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Venia890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Wiko Wax690,00006-12 ThángGiảm 3-20%