Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.

Mainboard iPad 1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%

Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard iPad 2 16GB 3G1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 16GB Wifi1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 32GB 3G1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 32GB Wifi1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 64GB 3G1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 2 64GB Wifi1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 (16GB)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 (32GB)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 16GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 16GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 32GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 32GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 64GB 3G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 3 64GB Wifi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 (16GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 (32GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 128GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 128GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 16GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 16GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 32GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 32GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 64GB 3G1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad 4 64GB Wifi1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 16GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 16GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB 3G3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB Wifi3,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 32GB 3G1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 32GB Wifi1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 64GB 3G1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Air 64GB Wifi1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 32GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 3G 64GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 32GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 64GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 128GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 16GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 32GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 3G 64GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 128GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 16GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 32GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 64GB1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 128GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 16GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 32GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 3G 64GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 128GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 16GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 32GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 64GB1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 128GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 16GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 32GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 3G 64GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 128GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 16GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 32GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 64GB2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 256GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 512GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 64GB Wifi3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 256GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 512GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 64GB 3G3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 128GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 128GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 32GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 32GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 64GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9" 64GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 128GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 256GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1584 32GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 128GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 256GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1652 32GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 256GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 512GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1670 64GB Wifi4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 256GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 512GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 12.9"/ A1671 64GB 3G4,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 32GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 32GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 64GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7" 64GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 128GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 256GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1673 32GB Wifi2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 128GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 256GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 32GB 3G2,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%