Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard iPhone 3G 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 3G 8GB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 3S 16GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 3S 8GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4G 16GB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4G 32GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4G 8GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4S 16GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4S 32GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4S 64GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 4S 8GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5C 16GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5C 32GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5C 8GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5G 16GB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5G 32GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5G 64GB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5S 16GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5S 32GB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 5S 64GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 128GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 16GB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 64GB990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 Plus 128GB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 Plus 16GB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6 Plus 64GB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S 128GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S 16GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S 64GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S Plus 128GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S Plus 16GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 6S Plus 64GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 128GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 256GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 32GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 Plus 128GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 Plus 256GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 7 Plus 32GB1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 (128GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 (256GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 (64GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 Plus (128GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 Plus (256GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone 8 Plus (64GB)1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone SE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone X (256GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone X (64GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XR (128GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XR (256GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XR (64GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS (256GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS (512GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS (64GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS Max (256GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS Max (512GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iPhone XS Max (64GB)4,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%