Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Main Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A2019890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A2580890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A3000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A3300/ Tab A7-30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A3500/ Tab A7-50890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab A5000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab A6500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 2 A7-10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo ThinkPad Helix 3701890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad K1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Miix 3-1030890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Miix 3-830890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo S8-50/ Tab S8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga 2 13890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga 2 Pro 1380F890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Main Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%