Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard iMac 21.5 20133,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 4K MNDY23,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 4K MNE023,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 Inch 20103,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 Inch 20113,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 Inch 20123,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 Inch 20143,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 Inch 20153,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 MK142 20163,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 MK442 20163,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 21.5 MMQA23,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 5K MK472 20164,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 5K MK482 20164,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 5K MNE924,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 5K MNED24,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 Inch 20104,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 Inch 20114,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 Inch 20124,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac 27 Inch 20134,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC3093,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC5083,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC5093,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC8123,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC8133,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MC8143,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MD0933,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MD0943,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MD0953,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MD0963,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac ME0863,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac ME0873,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac ME0883,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac ME0893,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac MF8833,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20103,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20113,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20125,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20135,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20145,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20155,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20165,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20175,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20185,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20195,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mini 20205,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Mockup5,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Pro 20175,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Pro 20185,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Pro 20195,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Pro 20205,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Pro 5K5,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard iMac Retina 5K 27 Inch 20145,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%