Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Gateway E475M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC14990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC1430U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C07V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C14V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC39C1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC5409U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC5802U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H03H1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H03U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H10V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C04U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C07U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C08U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C11V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID5804A1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID59C04U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT2001U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT22031,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3103U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3104g1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3105g990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M1410J1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M6750890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M68431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MC7833U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7303V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7321U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7329U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7330U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7804V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MT69201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS301,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS401,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS41890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS511,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H11V1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H12V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H13V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H16V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H25V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C08V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C10V1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C16V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV50A16U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV51B15U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5207U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5405A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55C25U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55C28U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55S05U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H05H1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H05V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H07V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H08V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H26U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5810U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5814U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5905V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5913U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5929U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C09U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C11V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C15V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C19V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C41U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C70U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7901U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7915U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7921U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7923U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C27U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C36U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C52U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P78051,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7807U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7809G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7809U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7815U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T1424U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6301V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6303V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6345U1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6859U1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway TC7801V1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway TC7804U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7309V1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7801V1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7802V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7803V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7806V1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%