Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Gateway E475M                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC14                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC1430U                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C07V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC19C14V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC39C                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC5409U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway EC5802U                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H03H                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H03U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID47H10V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C04U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C07U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C08U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID49C11V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID5804A                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway ID59C04U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT2001U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT2203                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3103U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3104g                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway LT3105g                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M1410J                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M6750                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway M6843                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MC7833U                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7303V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7321U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7329U                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7330U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MD7804V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway MT6920                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS10                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS30                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS40                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS41                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS50                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NS51                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H11V                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H12V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H13V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H16V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV47H25V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C08V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C10V                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV49C16V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV50A16U                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV51B15U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5207U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5405A                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55C25U                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55C28U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV55S05U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H05H                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H05V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H07V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H08V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV57H26U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5810U                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5814U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5905V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5913U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV5929U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C09U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C11V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C15V                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C19V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C41U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV59C70U                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7901U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7915U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7921U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV7923U                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C27U                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C36U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway NV79C52U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7805                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7807U                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7809G                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7809U                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway P7815U                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T1424U                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6301V                       890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6303V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6345U                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway T6859U                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway TC7801V                    1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway TC7804U                    1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7309V                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7801V                    1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7802V                       990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7803V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Gateway UC7806V                    1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)