Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard HP 1200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 141,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 1540S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 20001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 21311,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2133990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2170890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2230990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2470P1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 25001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2530-P890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2540P1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2560990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2710890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 2740P1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 300890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 33401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 3401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 35001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 40121,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4030990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4110S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 42001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4230S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 431890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4321,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 43201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 43211,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 43251,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4403S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4410990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4411S1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4415S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4416S1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4421,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 44201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 44211,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 44261,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4430S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4431S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4440S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 44411,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 450-G0 Share990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4511,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4510S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 45151,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4520S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4525S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4530S1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 45401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4710S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4720S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 4730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 50001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 5201,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 52001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 5301,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 5330M1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 540990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 5501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 61201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 620S1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6230890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6251,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 630990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 63101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6335S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 64001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6440B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 64601,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6460B1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6510B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6520990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6530P-B-S1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6531S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6535S/B1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 65501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6560B-P-S-X1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 665H990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 67101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6715B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 671X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6720T1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 67301,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6735B1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 6820S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 69101,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 69301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8440P1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 84601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8470P1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8510P1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8530W1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8540W990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8560W-P1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8570-P1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 87401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP 8840P990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP B1200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP B145TX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP B1900890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP B4501,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP BZ8000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP C18C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP C3001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP C5001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP C700990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ321,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ3211,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ3251,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ3261,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ351,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ411,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ42890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ431,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ451,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ5111,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ521,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ551,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ56890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ571,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ601,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ611,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ621,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ6520F1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQ701,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP CQB18001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP D062TU990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP D6301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DG711,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DM1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DM31,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DM41,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DM61,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV10001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV20001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV2100990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV22001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV23001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV2500990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV26101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV27001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3007890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30081,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30101,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30111,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30201,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3027990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30281,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3029990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV30301,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV31181,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV3500990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV35081,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV35091,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV4000990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV41001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV4-L-T1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV5000990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV5-T1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6 10001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6 60001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6 70101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV60001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV61001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV62001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV65001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV67801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6T990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV6T 10001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV80001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV91,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV90001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV9500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP DV97001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP ENVY 142,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP ENVY 152,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP ENVY 162,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP ENVY 172,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP F03C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP F500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP F7001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G132990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G321,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G353S1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G4990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G403990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G421,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G4501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G501,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G5151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G56990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G60990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G611,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G621,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G64C1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G711,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G721,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G730B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP G7356990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP H540890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP HDM6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP HDX18990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP HDX90001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP HQ710041,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP L4530S1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP M61,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP MINI10001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP MINI1101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP MINI2101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP MININ200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP N8000990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC2400990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC60001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC6220990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC62301,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC64001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NC84301,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX6120890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX63101,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX7000990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX74001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX84001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX90101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NX91001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP NXS4201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX10001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX12501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX161,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX21,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX20001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP TX25001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP U30001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V3000990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V35001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V37001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V50001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V60001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP V65001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP X16T1200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP X2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP X630890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard HP ZC20001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%