Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Laptop LG 13Z935890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG 13Z940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG 13ZD940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG 13ZD940 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG 14U530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG A505890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG A510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Aurora Xnote S430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Aurora Xnote S530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG B530K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG E500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG G.AX7HK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GE3CK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GH50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z950890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z960890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z970890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z975890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z950890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z960890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z970890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z950890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z960890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z970890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z975890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GT50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX30K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX58K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX59K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX5GK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX5SK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX70K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG GX7HK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG KH50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG KT5DK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG KX50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG LX10K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG LX15K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG LX1FK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG LX20K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG MFS5L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG P220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG P300890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG PH70K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG PH7OK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG PT70K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG RFLGL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG S900890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG UT50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote A530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote N450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote N550890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote P210890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG XNote P330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote R405890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote Z330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote Z350890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote Z430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG Xnote Z450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LG X Note R400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%