Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Sony CA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony CR1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony CR3091,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony CS1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony CW890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony CW21FD1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony E1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony E1/ D2005590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony E3 Dual/ D2202/ D2203690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony E4/ E2105/ E2115590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony E5/ F3311/ F3313790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony EA2VFX1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony EB12FX1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony F1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FE 770G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FJ1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FS1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FW1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FW16L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FZ1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony FZ220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony N325990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony NR120990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony NR1601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony NW1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony NW240F1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony NW3501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony P1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony PCG-5G3L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony PCG-71312L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony S1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony S1151,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony S135FG1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony S170B990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony S561,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SB1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SK17i/ Xperia Mini Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SR1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SR531,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST15i/Xperia mini890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST17i/Xperia Active790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST18i/ Xperia Ray690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST21i/Xperia Tipo990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST23i/Xperia Miro990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST25i/Xperia U990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST26i/ Xperia J790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony ST27i/ Xperia Go590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE141,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE14-132CV-CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE14-135CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE14-13APX-BCX-TCX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE14-A27CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE14-A35CXH1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE151,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE15-12JCX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE15-137CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE15-13JCX-KCX-MCX-RCX-TCX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE17-127CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE17-12ACX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVE17-137CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF 1531,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14211,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-21 BPX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-215 CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-217SGB-W1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-21DSGW-B1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-21PSGB-QSGB1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF14-327SG1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-213CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-218CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-21BGX-DCX-ECX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-21BY-GB1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-322SG1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVF15-328SG1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVS13-122CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVS13-132VP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-116FX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-124CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-125CD-CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-126CX-CY2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-128CX-CY2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-134 CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-135 CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT13-1390X2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT14-113CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SVT14-124CX2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SZ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SZ6401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony SZ7401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet S1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z3/ SGP6211,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z4/ SGP771890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Tablet Z5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony TL51,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio Fit Multi-Flip 13/ SVF13N1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-11,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-41,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-51,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-71,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-81,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-91,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-9W1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-9X1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-9Y1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-C11,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-C2GPS990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-ELK1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-F1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-FR1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-FRV1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-FS1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-FX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-FXA1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GR200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GR250990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GR3001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GRS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GRT890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GRV1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GRX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GRZ1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-GT1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-N5051,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-NV890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-QR990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-R5051,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-R6001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-S4801,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-SRX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-SX4101,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCGTR990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-U1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-V505990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-VN1051,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-VX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XE171,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XE71,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XF1401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XF160990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XG1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-XR1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-Z11,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-Z5051,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio PCG-Z6001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVD111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVD131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVE111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVE131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVE14A1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVE171,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF11N1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF1421,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF14A1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF14E1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF14N1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF151,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF15A1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVF15N1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVJ201,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVL241,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVP111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVP131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVS131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVS141,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVS151,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVT111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVT131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVT141,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVT151,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVT211,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio SVZ131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio TT1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-195HP1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-317S1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-61,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-A1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-AR1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-AW1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-AX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-B1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-BX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-BZ1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-C1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-CX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-DS515H1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-E1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGNFE1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-FT1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-G1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-G11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-G21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-GRT30P1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-GRV7P1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-GRZ20S1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-K1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-NR1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-NS1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-NX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-P1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-T1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-TXH1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-TXN1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-TZ1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-U1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-UX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z31,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z41,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z51,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z61,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z71,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z81,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VGN-Z91,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPC CA1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPC SA1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPC YB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCCB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCCF1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEA1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEBM1E1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEC1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEE1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEF1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEG1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEH1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEJ1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEK1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCEL1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCF1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCF21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCJ1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCL1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCM1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCP1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCS1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCSC1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCSD1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCSE1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCW1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCY1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCY11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCY21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCYA1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCZ11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony Vaio VPCZ21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony VaioTX1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony VGN FW1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Sony VPCF11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%