Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Acer

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Acer Liquid E Smart S100590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 Max590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Zest Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Stream S110590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z320590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z4/ Z140590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z5/ Z150590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z520590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 PLUS590,00006-12 ThángGiảm 3-20%