Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại HTC

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại HTC

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình HTC 10 Evo (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC 10 Evo (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC 10/ One M10 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC 10/ One M10 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC A320E/ Desire C (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC A9191/ G10/ Desire HD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC B810X/ Buterfly 2 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC B810X/ Buterfly 2 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 200 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 210490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 300 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 310490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 320490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 326490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 500 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 501490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 512490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 516490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 520490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 526490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 600 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 601490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 610 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 612490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 616490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 620G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 626G/ 626G plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 628G (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 628G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 630 Dual490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 650490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 700 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 728G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 800/ 801490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 816G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 820/ 820S/ 820Q490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 825490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 826490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire Eye/ M910X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC E9+490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G12/ S510E/ Desire S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G20/ S510B/ Rhyme490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G21/ X315E/ Sensation XL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G23/ S720E/ One X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G24/ T320E/ One V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G25/ Z520/ One S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Google Nexus 9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Google Pixel (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC HTV31/ Buterfly 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC J One/ HTL22490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC J/ Z321E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC M8 mini490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC M8S/ M8SW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC M9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9S/ 2PWD200 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9S/ 2PWD200 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One E8490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M8490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9 Plus/ M9+490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One Max/ T6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One ME/ ME Dual490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One mini/ M4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One S9/ 2PRG200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One SV/ C520E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X10/ X10u490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One/ M7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T326E/ Desire SV490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T328E/ Desire X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T328E/ Desire X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T328W/ Desire V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T528W/ One SU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM300490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (cam)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (xanh dương)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Windows Phone 8X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC X310E/ Titan I890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC X920D/ Butterfly790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC X920E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC X920S/ Butterfy S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC A310E/ Explorer490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC A320E/ Desire C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC butterfly 2/ B810X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC C110E/ Radar 4G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Evo 4G / A9292490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G1/ A71XX/ Dream490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G11/ S710E/ Incredible S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G13/ A510E/ Wildfire S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G14/ Z710E/ Sensation490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G15/ C510E/ Salsa490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G16/ A810E/ ChaCha490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G17/ X515M/ Evo 3D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G18/ Z715E/ Sensation XE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G2/ A616/ Magic490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G2/ A7272/ Desire Z490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G5/ Google Nexus One490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G6/ A6363/ Legend490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC G7/ A8181/ Bravo490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T5353/ Touch Diamond 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T5555/ HD Mini490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T8282/ Touch HD1/ Blackstone490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T8585/ HD2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T8686/ HTC 7 Trophy490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T8698/ HTC 7 Mozart490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T8788/ Surround490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC T9292/ HD7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC 10 Evo590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Bolt690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 12590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 12 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 620590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 816690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 820G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 828890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 830490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire Eye590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Gratia690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC M8 Eye790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9s890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9 Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One Max790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One S9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U Play590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Eyes890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 HTV33790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Life790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Plus Ultra890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U12 Life490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC U12 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình HTC Velocity 4G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%