Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Huawei

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Huawei Acsend G750/ Honor 3X/ PRO-U10 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend D2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G300 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G500 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G510/ G520 / U8951 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G535 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G6 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G600 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G628 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G630 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G700 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G730 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G740 / Honor 3C / H30-U01 / H30-U10 / H30-T10 / H30-T00 / H30-L01 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend G740 / Honor 3C / H30-U01 / H30-U10 / H30-T10 / H30-T00 / H30-L01 (đen, tháo má590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend GX1 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Mate 2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Mate/ MT1-U06 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P1 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P1/ XL U9200E (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P6/ P6-U06 / P6 PRO (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P6S (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P7 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P7 mini (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Plus H881C (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend W (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend W2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend W3 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y221 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y300 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y511 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y520 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y530 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y550 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei B199 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 6 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 6S (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 7 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 7 Plus (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 7S (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 8 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G610 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7 plus / G8 plus (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7 plus / G8 plus (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7 plus / G8 plus (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G8/ RIO-L01/ G7 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G8/ RIO-L01/ G7 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G8/ RIO-L01/ G7 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G9 Plus/ MLA-TL10 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G9/ G9 Lite (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 / Kii-L21/ Honor 5X/ X5/ KIW-TL00 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 / Kii-L21/ Honor 5X/ X5/ KIW-TL00 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 / Kii-L21/ Honor 5X/ X5/ KIW-TL00 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GX8 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 3X Pro (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI / CHC-U01 / CHM-TL00 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI / CHC-U01 / CHM-TL00 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI / CHC-U01 / CHM-TL00 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6 Plus/ PE-TL10 / Honor 6X (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6 Pro (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6/ X3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6A (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6A Pro (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 6C (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7A (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7C (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7C (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7C (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7I (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7S (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7S (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 7X (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 8 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 8 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 8 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 8 Pro (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xám)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xanh dương)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9I (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Bee (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Hol U19 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Holly 3 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL10 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL10 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Pad 2 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor V10 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor V8 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor V9 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei M3-8.0 / M3 Lite / CPN-L09 (đen)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei M3-8.0 / M3 Lite / CPN-L09 (trắng)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Maimang 5 / MLA-AL10/ nova plus (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Maimang 5 / MLA-AL10/ nova plus (trắng)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 10 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 10 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 10 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 10 Pro (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 7/ MT7-TL10 / MT7-TL00 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 7/ MT7-TL10 / MT7-TL00 (gold)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 7/ MT7-TL10 / MT7-TL00 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 8/ NXT-TL00 / AL10 / CL10 / NXT-L29 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 8/ NXT-TL00 / AL10 / CL10 / NXT-L29 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9 Pro (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9/ MHA-L29 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9/ MHA-L29 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9/ MHA-L29 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate S/ CRR-UL00 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate S/ CRR-UL00 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate S/ CRR-UL00 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nexus 6P (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Note 6 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Note 7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2 Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2I/ RNE-L22 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2I/ RNE-L22 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2S (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2S (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2S (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 2S (xanh)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 3E (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei nova 3I390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P10 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P10 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P10 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P10 Plus (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P10 Plus (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20 Pro (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20/ EML-L29 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite/ ALE L21 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite/ ALE L21 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite/ Honor 8 Lite/ ALE L21 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite/ Honor 8 Lite/ ALE L21 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite/ Honor 8 Lite/ ALE L21 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Max (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 / EVA-L19 / EVA-L09 / EVA-L29 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 / EVA-L19 / EVA-L09 / EVA-L29 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 / EVA-L19 / EVA-L09 / EVA-L29 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite (vàng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Plus/ VIE-L29 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Plus/ VIE-L29 (gold)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Plus/ VIE-L29 (trắng)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei S8500 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei U8510 Ideos X3 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei U8800 Ideos X5 (đen)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 2017 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 2017 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 2017 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 II/ LUA-U23 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 II/ LUA-U23 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 II/ LUA-U23 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A/ SCL-U31 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A/ SCL-U31 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A/ SCL-U31 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5II/ CUN-U29 / CUN-L01 / Y5-2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5II/ CUN-U29 / CUN-L01 / Y5-2 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5II/ CUN-U29 / CUN-L01 / Y5-2 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 II / CAM L21 / Y6-2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 II / CAM L21 / Y6-2 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 II / CAM L21 / Y6-2 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (xanh dương)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Pro / TIT-U02 / TIT-AL00 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Pro / TIT-U02 / TIT-AL00 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Pro / TIT-U02 / TIT-AL00 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y635 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ TRT-L03/ TRT-LX1/ TRT-LX2/ TRT-LX1/ TRT-L21 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ TRT-L03/ TRT-LX1/ TRT-LX2/ TRT-LX1/ TRT-L21 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ TRT-L03/ TRT-LX1/ TRT-LX2/ TRT-LX1/ TRT-L21 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y9 2018/ FLA-LX3 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y9 Pro 2018 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y9 Pro 2018 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend Y600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei S7-931490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei S8-701u490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Tab T1-707490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y330490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5/ Y5C/ Y541 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y625490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei MediaPad M3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei MediaPad X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 3X Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 4A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 5X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 6 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 6A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 7C Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 8 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 8E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei 9 Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei A199390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Acsend G6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ascend P6 S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Bee390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 7S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Enjoy 8E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G Play Mini390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G7300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei G9 Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GO5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 2017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GR5 Mini390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GT3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei GX1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Hol U19390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Holly390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Holly 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 3X Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 8490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor 9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor Pad 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor T1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor X1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Honor X2 ELite490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Ideos S7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei M2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate 9 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate S CRR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Mate SE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Matte 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Matte 8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nexus 6P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Note 6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Note 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Note 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova 2 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova 2i590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova 3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova 3e590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Nova Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P Smart590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P1 XL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P20 Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P6 S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P7 Mini590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Lite 2017590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P8 Max590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite 2017590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Lite Mini590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei P9 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Porsche590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei V8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei View 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei XT2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y3 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y36390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 Prime 2017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y5 Prime 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y541390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 2017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 II390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 II Compact390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Prime 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y6 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y611390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Prime390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y7 Pro 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Huawei Y9 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%