Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Lenovo

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình 13.3 Slim Lenovo Yoga Pro 3 1370 1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A1000 mobile690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A200690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2010690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A208T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A218690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A228690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A238690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A269690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A278690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A298690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A308690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A316i690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A318690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A319690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A326690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A328690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A330690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A335690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A336690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A339690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A360690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A368690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A369690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A376690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A378T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A380690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A385690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A388690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A390690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A396690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A398T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5000 mobile690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A516690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A526690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A529690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A536690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A560690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A586690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A590690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A60+690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6000/ A6010/ K3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A610690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A620690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A628690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A630T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A656690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A656/ A766690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A66690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A660690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6600 Plus/ A6600a40690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A670690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A678690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A68E690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A680690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A690690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A696690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A698690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A706690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A708690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A760690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A770690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A780690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A785690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A788690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A800690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A802690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A820690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A830690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A858690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A859690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A860690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A880690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A889690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe C2/ K10a40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Plus / A6020a46890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 Note/ K53A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K860890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Note890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K900/ Ideaphone890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K910/ Vibe Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K920/ Viber Z2 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1m/ P1MA40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P301890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P50890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P612890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P629890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P700/ P700i890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P770890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P780890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P90890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab PB1-750M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab Plus PB1-770M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab 2/ PB2-650M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S1 Lite/ S1LA40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S3i890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S5000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S550890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S580890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S6000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S650890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S660890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S668890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S680890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S760890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S850890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S860890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S868890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S870890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S880890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S889890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S890890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S898890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S90890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S920890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S930890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S960/ S968/ Vibe X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenove Yoga 2 831890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Z1/ Z1221890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z2 Plus/ Z2132890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot890,00006-12 ThángGiảm 3-20%