Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Oppo

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Oppo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Oppo A11/ Joy 3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A11/ Joy 3 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A31/ Neo 5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A31/ Neo 5 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A33/ Neo 7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A33/ Neo 7 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A35/ F1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37/ Neo 9 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37/ Neo 9 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A39/ Neo 9S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A3S/ A5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A51/ Mirror 5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A51/ Mirror 5 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A53w (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A59/ F1S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F11 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite/ A57 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite/ A57 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus/ R9S Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus/ R9S Plus (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Find X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo N1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo N1 mini/ N5111390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo N3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R8007/ R801390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2001/ YoYo (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2001/ YoYo (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R3001/ Mirror 3 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R3001/ Mirror 3 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 plus (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 plus (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R815/ Find Clover390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R819/ Find Mirror (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R819/ Find Mirror (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R8206 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R8206 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R827/ Find 5 mini (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R827/ Find 5 mini (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R829/ R1 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R829/ R1 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R833 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R833 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9/ F1 Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S (trắng)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo U705/ Find Way790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo U707/ Find Way S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo X9007/X9006/ Find 7a790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo X9076/ Find 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo X909/ Find 5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821/ Find Muse390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R831/ Neo390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A39390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A3s390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A53w390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A59S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 2017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A73390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A75390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A77390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A79390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1s 2016390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1s 2017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7 Youth390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo F9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Find 7A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo N5206390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 7s390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11S Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1C Dark390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình OPPO R3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9 Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S Pro690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Oppo Realme 1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%