Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sky

 

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sky

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Sky A730 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A730 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A810 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A810 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A840/ Vega S5 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A840/ Vega S5 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A860 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A860 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A870 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A870 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A880 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A880 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A890 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A890 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A900 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A900 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A910 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A910 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech V955 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech V955 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky T100 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky T100 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega R3/ A850 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega R3/ A850 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A710490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A760490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A770490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A780490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A800490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A810490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A820490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A830490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A850490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A9201,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky 840S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A606490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A730490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A760S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A770K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A800S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A830 S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A840790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A860590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A870490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A880890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A890590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A900590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky A910690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 5.0LW890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 5.5L Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 6.0L Plus790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 7.0L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite PhotoPro890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 4.0D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 4.5D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 5.0 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky HD9500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Flex490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Marauder490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Perception490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Renue490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Vybe490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Platinum 6.0490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Platinum 7.0 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky T100K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky V950790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky V955790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega 850L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega Iron 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega Iron A870S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega No 6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega S5 A840 SP890,00006-12 ThángGiảm 3-20%