Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sony

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình 13.3 Slim 40p Sony SVT 132,900,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C2105/ C2104/ Xperia L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C3/ D2533/ D2502 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C3/ D2533/ D2502 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C4 dual/ E5303 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C4 dual/ E5303 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C5 ultra dual/ E5533/ E5563 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E3/ D2202/ D2203 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E3/ D2202/ D2203 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E5/ F3311/ F3313 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E5/ F3311/ F3313 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony LT26i/ Acro S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony LT26W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony LT28i/ Xperia ion LTE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony LT29i/ Xperia TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony LT30i/ Xperia T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M2/ D2305 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M2/ D2305 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M4 Aqua/ E2306/ E2363/ E2333 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M4 Aqua/ E2306/ E2363/ E2333 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M5 dual/ E5603 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M5 dual/ E5603 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SK17i/ Xperia Mini Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST17i/ Xperia Active390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST18i/ Xperia Ray390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST27i390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVD112A1SW1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony T2 Ultra (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony T2 Ultra (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony T3/ D5106 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony T3/ D5106 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tab 11 SVT1121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z/ Z1/ SGP321A2/ SGP312790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z3/ SGP6212,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z4 10.1" / SGP7712,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z52,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony UL/ SOL22490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X Compact/ F5321 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X Compact/ F5321 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (hồng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (vàng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (vàng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (bạc)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (xanh)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (hồng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (xám)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2/ H4331 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2/ H4331 (gold)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2/ H4331 (hồng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 (gold)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 (xanh)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K (xanh)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 (cam)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 (xanh)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266 (đen)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266 (trắng)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 (bạc)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 (đen)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 (xanh)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ (trắng)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ (xanh)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J (bạc)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J (đen)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J (đỏ)1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z Ultra/ C6802/ XL39H590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z Ultra/ C6802/ XL39H (ép kính)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z/ C6602/ L36H590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z1 mini/ D5503590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z1/ C6902/ C6903590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z1S/ C6916590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z2/ D6503/ D6502590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z2A/ D6563590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z2V/ Z3V/ D6708 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z2V/ Z3V/ D6708 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3 mini/ Z3 compact (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ E6533 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ E6533 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3/ L55/ D6683 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3/ L55/ D6683 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z4V (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z4V (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z5 mini/ E5803/ E5823490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z5 Premium/ E6853490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z5/ E6603/ E6653 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z5/ E6603/ E6653 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ZL/ C6502 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ZL/ C6502 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ZL2/ SOL25390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ZR/ C5503/ C5502390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C1505/ C1605/ Xperia E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C2305/ Xperia C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E1/ D2005390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony E4/ E2105/ E2115390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M2/ D2305390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony M4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony MT11i/ MT15i/ Xperia Neo390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony MT25i/ Xperia Neo L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony MT27i/ Xperia Sola390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony PCG-6 Series 14.0 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST15i/ Xperia mini490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST21i/ Xperia Tipo490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST23i/ Xperia Miro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST25i/ Xperia U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST26i/ Xperia J490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony ST27i/ Xperia Go490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia acro HD559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia C559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia C4559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia E4559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia E5559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia GX559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia ion559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia M2 Aqua559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia M3559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia M4 Aqua559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia M5559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia S559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia sola559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia T2 Ultra559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia UL559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia X559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia X Compact559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia X Dua559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia X F5122559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia X Performance559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XPERIA XA F3115559,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA Ultra759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA Ultra Dual759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Plus759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Ultra759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA2759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA2 Ultra759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ Premium759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2 Compact759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2 Premium759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZs759,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z3 Compact490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z3 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z5 Compact490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia Z5 Premium490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony XZ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%