Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Wiko

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Wiko

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Wiko Barry390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Birdy 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko B-Kool390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Bloom390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Bloom2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink Five390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Darkfull390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Darkmoon390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Darknight390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Darkside390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Dea390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Duelle390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko U Feel Fab390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko U Feel Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko U Feel Prime390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Fever Special Edition390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Fever 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Fizz390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Freddy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Getaway390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Goa390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Highway390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Highway 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Highway Pure 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Highway Signs390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Highway Star 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Iggy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Jerry390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Jimmy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Kar 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Kar 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Kawa390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink King390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Kite 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko K-Kool390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Lenny390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Lenny 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Lenny 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Lubi 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Lubi 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Minz+390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Ozzy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink Peax390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink Peax 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Pulp390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Pulp 3G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Pulp 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Pulp Fab 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Jam390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Jam 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Lite390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Lite 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Up390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Rainbow Up 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Ridge390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Ridge 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Ridge Fab 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Riff390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Robby390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Selfy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Selfy 4G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko S-Kool390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Slide390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Slide 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink Slim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Cink Slim 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Soap390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Stairway390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Sublim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Sunny390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Sunset390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Sunset 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Tommy390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Ubik390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko U Feel390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Venia390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko View390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko View 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko View 2 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko View Prime390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko View XL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Wiko Wax390,00006-12 ThángGiảm 3-20%